Blijf bijzonder alert voor mogelijke insleep van IBR

De laatste maanden zet de sector stappen terug in het IBR bestrijdingsprogramma, terwijl net nu er grote stappen vooruit gezet zouden moeten worden. Meer dan 99% van de Vlaamse bedrijven is immers vrij van IBR, en willen dit ook zou houden. De sector heeft een strikte planning opgesteld om tegen 2027 bijna 100% vrije rundveehouderijen te behalen.

Het feit dat recent meer dan 10 bedrijven in West-Vlaanderen recent getroffen werden door insleep, is dan ook rampzalig, niet alleen voor de bedrijven zelf, maar ook voor de hele veehouderij. Het circuleren van het virus is een waarschuwing voor alle bedrijven in België en we roepen op om maximaal bioveiligheidsmaatregelen te nemen.

Vergoeding voor getroffen veehouders

Momenteel is het Koninklijk besluit van 6 februari 2023 in voege, die afvoeren van besmette dieren regelt. De sector en de leden van de werkgroep binnen het Sanitair Fonds. Een nieuw ontwerp van besluit dat versneld afvoeren van de laatste dragerdieren beoogt, ligt op de tafel van federaal minister Clarinval. Hierbij wordt een vergoeding voorzien voor de getroffen veehouders. Deze vergoeding kan echter nooit de volledige schade door IBR compenseren. Bovendien is tijdige ondertekening en publicatie van deze wetgeving een vereiste voor eventueel vergoedingen uitbetaald kunnen worden.

Hoe kan je nu je bedrijf trachten te beschermen?

Op de eerste plaats staan bioveiligheidsmaatregelen. Het virus sluipt vooral binnen via besmette dieren. Daarom is het zo belangrijk om bij aankoop en verzameling van dieren goede isolatiepraktijken aan te houden. Maar ook om alle bewegingen van dieren te vermijden. Hou rekening met alle materialen en erfbetreders die in contact zouden kunnen komen met besmette dieren.

Een goed doordacht vaccinprotocol kan helpen, maar moet gecombineerd gaan met andere maatregelen. Tijdig controleren of er eventueel virus op het bedrijf geraakt is, kan de schade beperken. Wacht daarom niet af met de jaarlijkse bloedanalyses of schakel over op de tweemaandelijkse tankmelkanalyses en hou je zeker aan de regels rond het aankooponderzoek. Bespreek dit met je dierenarts. Ook DGZ kan adviseren.

De volgende DGZ nieuwsbrieven worden zeker aanbevolen:

https://www.dgz.be/nieuws/ibr-bioveiligheid-ieders-verantwoordelijkheid

https://www.dgz.be/nieuws/ibr-uitbreiding-verhoogd-risico-west-vlaanderen?backToOverview=1

https://www.dgz.be/nieuws/ibr-verhoogde-waakzaamheid-ook-voor-prijskampen

Bron: Boerenbond.