Blijf alert voor het gevaar van mestgassen!

17 februari 2022

In de veehouderij worden mestgassen wel eens ‘de stille doder’ genoemd. De twee gevaarlijkste zijn waterstofsulfide (H2S) en waterstofcyanide (HCN). H2S vormt het grootste gevaar voor mens en dier. In lage concentraties verspreidt het de geur van rotte eieren; in hoge concentraties kan je het niet meer waarnemen. Eén ademteug kan dan al fataal zijn! HCN dringt het lichaam binnen via de ademhaling of de huid en kan al in zeer lage concentraties dodelijk zijn. Ook ammoniak, methaan en koolstofdioxide kunnen voorkomen in het gasmengsel.

Hoe kan men toch veilig een mestkelder of besloten ruimte betreden? Elke West-Vlaamse veehouder kan, na het volgen van een praktijkopleiding, gratis een veiligheidspakket uitlenen, met een meettoestel, een persluchttoestel en een harnas met levenslijn. Ook dit voorjaar worden er opleidingsmomenten voorzien. We houden jullie hiervan op de hoogte.

In afwachting overlopen we nog enkele aandachtspunten inzake werkzaamheden met mest. Ga nooit onbeschermd een mestkelder of besloten ruimte binnen, ook niet om een persoon in nood te evacueren. Vertrouw niet blindelings op lage meetwaarden; blijf alert en hou de gasdetectiemeter altijd bij de hand. Regelmatig mixen van mest voorkomt korstvorming en opstapeling van mestgassen. Zorg voor voldoende mechanische ventilatie; het openen van een toegangsluik of mangat volstaat niet om voldoende verse lucht binnen te halen. Besef dat één ademteug al fataal kan zijn bij hoge concentratie; het niet ruiken van een gas betekent niet dat het niet aanwezig is.

Lees meer: www.boerenbond.be/actualiteit/weet-jij-hoe-gevaarlijk-mestgassen-zijn