Menu

Terug naar Actualiteit >Opnieuw blauwtong serotype 8 in Frankrijk

Alle regio's

In Frankrijk is donderdag een haard van blauwtong serotype 8 bevestigd in de gemeente Estourmel (Département du Nord) op ongeveer 40 km van de grens met de provincie Henegouwen. Dat meldt het FAVV. Aangezien de vector van blauwtong momenteel niet actief is, heeft het Voedselagentschap besloten om in ons land nog geen beperkingsgebied af te bakenen. Dit zal pas gebeuren indien er nieuwe besmettingen opduiken die aantonen dat het virus actief circuleert nabij onze grens.

Een beperkingsgebied betekent dat herkauwers een dergelijk gebied pas mogen verlaten na vaccinatie of nadat door laboratoriumanalyses aangetoond is dat ze immuun of niet besmet zijn. Drachtige dieren moeten voor de dekking of inseminatie gevaccineerd zijn of getest. Voor slachtdieren gelden soepelere voorwaarden.Vaccinatie is het enige doeltreffende middel om herkauwers te beschermen tegen een besmetting met blauwtong.

Minister van Landbouw Willy Borsus: "Dit geval bevestigt de wetenschappelijke adviezen waarin voorspeld werd dat de ziekte België nadert en/of in België uitbreekt.  Ik kan de fokkers enkel aanraden de dieren die momenteel op stal staan zo veel mogelijk te vaccineren. Ze moeten de zomerperiode en de besmette muggen niet afwachten. Bovendien gaf ik groen licht om de huidige voorraad te vernieuwen. Er zijn dus voldoende dosissen.  Ik wens dat deze vaccinatiecampagne, die uitgewerkt is in overleg met de stakeholders, sereen kan voortgezet en verspreid worden tijdens de laatste weken van de stalperiode van de dieren, zodat onze veestapel maximaal beschermd is om de gezondheid van de dieren en de uitvoer te garanderen.”

Vaccinatie wordt sterk aangeraden

Het FAVV herhaalt dat het Sanitair Fonds voldoende vaccins ter beschikking heeft om dit jaar de vaccinatie van de hele veestapel tegen blauwtong serotype 8 (FCO8) uit te voeren. Het FAVV raadt vaccinatie sterk aan omdat de dreiging vanuit Frankrijk zeker niet vermindert. Het risico bestaat immers nog altijd dat het virus ook bij ons opduikt. Het risico zal het hoogst zijn op het einde van de lente of tijdens deze zomer.

Een correct gevaccineerd dier is beschermd tegen een besmetting. Eens er in België beperkingsgebieden moeten worden afgebakend omdat er besmettingen opduiken bij ons of vlak bij onze grens, zal het dier vanuit zo’n beperkingsgebied verhandeld kunnen worden naar ziektevrij gebied. Deze verplaatsingsmogelijkheid zal er niet zijn voor een dier dat niet gevaccineerd is of waarvan de vaccinatie niet gecertificeerd is door de dierenarts die de vaccinatie heeft uitgevoerd.

Wie wil vaccineren, hoeft zeker niet te wachten tot dat dat moment. Je kan de vaccinatie het best uitvoeren in de komende weken wanneer alle dieren nog op stal staan. Op die manier kan de vaccinatie worden uitgevoerd in de beste omstandigheden. De vaccinatie beschermt het dier voor minstens één jaar. Dieren die deze winter gevaccineerd worden, zullen dus gedurende het volledige beweidingsseizoen beschermd zijn wanneer de knijten actief zijn die het virus verspreiden.

De modaliteiten van de vaccinatiecampagne zijn dezelfde als vorig jaar. Het Sanitair Fonds stelt het vaccin nog steeds gratis ter beschikking. Een veehouder die zijn dieren wil vaccineren, moet zijn dierenarts aanspreken. Die kan de nodige vaccins putten uit de voorraad die hij nog ter beschikking heeft of nieuw vaccin bestellen via zijn gebruikelijke groothandelaar-verdeler. De toediening van het vaccin mag niet gebeuren door de veehouder. De dierenarts moet de vaccinatie zelf uitvoeren. Na elke toediening van het vaccin moet de dierenarts de toegediende dosissen registreren in Sanitel (via Veeportaal).