Menu

Blauwtong | Handel verstoord

Terug naar Actualiteit
Nederland en de blauwtongvrije gebieden in Duitsland hebben geen haast om opnieuw Belgische kalveren te ontvangen.

Els Goossens, adviseur Diergeneeskunde Studiedienst Boerenbond

We hoopten op goed nieuws op de infovergadering die het FAVV georganiseerd had op vraag van de sectoren, maar helaas. Nederland en de blauwtongvrije gebieden in Duitsland hebben geen haast om opnieuw Belgische kalveren te ontvangen. Eén bloedtest per kalf, zoals voorgeschreven in de Europese regelgeving, blijft verplicht. Maar die moleculaire test, die aantoont of al dan niet virus aanwezig is in het kalf, kost meer dan 40 euro (zonder dierenartsenkosten). Ook Spanje en Italië doen nog moeilijk.

We blijven bij de bevoegde ministers aandringen op een haalbaar akkoord met de buurlanden en de betrokken laboratoria. Voor het exporteren van jongvee, fok- en gebruiksrunderen die correct gevaccineerd zijn tegen type 8, is geen bijkomende bloedtest vereist. Correct gevaccineerd wil zeggen minstens tweemaal gevaccineerd en geattesteerd door de dierenarts, en een wachttijd van zestig dagen na de laatste vaccinatie (eventueel korter met een bloedtest). Er zijn geen bijkomende voorwaarden bij kalveren en runderen bestemd voor het slachthuis, zolang het in de Europese Unie gelegen is en dit gemeld is. Voor uitvoer naar niet-EU-landen verschillen de verplichtingen land per land.

Deel deze pagina: 

Meer informatie