Blauwtong: derde vaccin beschikbaar in Nederland

In Nederland wordt massaal gevaccineerd tegen Blauwtong, en zijn er momenteel al drie verschillende vaccins door de Nederlandse overheid toegelaten voor gebruik. De drie fabrikanten van de vaccin zouden voldoende kunnen aanleveren voor het vaccineren van de hele schapenstapel én een eerste vaccinatie van een groot deel van de runderen. En dat is ook goed nieuws voor de Belgische dieren.

Massale vaccinatie in Nederland betekent immers dat virusvermeerdering in de Nederlandse veestapel vermindert. Hierbij moet evenwel rekening gehouden worden met de wachttijd na vaccinatie (begin van de immuniteit). Dieren kunnen nog altijd besmet worden door steken van besmette mugjes in de eerste weken na vaccinatie. De natuurlijke weerstand van het schaap heeft immers de tijd nodig om te ontwikkelen. Meteen uitweiden na vaccinatie is dus ook niet aan te bevelen. 

Contacteer je dierenarts

Ondertussen is er door de Belgische overheid een tijdelijke gebruiksvergunning verleend voor het Spaanse blauwtong type 3-vaccin. Boerenbond vraagt ook een snelle gebruikstoelating van de twee andere vaccins in België. Ondanks het verlenen van de eerste gebruikstoelating begin mei, komt de beschikbaarheid van vaccins in België met serieuze vertraging op gang. Niet alle dierenartsenpraktijken beschikken al over vaccins, maar we hopen dat dit snel in orde komt. Het is aanbevolen om je bedrijfsbegeleidende dierenarts zo snel mogelijk te contacteren als je wil starten met vaccineren.

Volgens artikel 3 van het Ministerieel besluit van 9 maart 2018 moet er, indien er onvoldoende vaccin beschikbaar is, prioritair gevaccineerd worden volgens deze volgorde: 1. alle schapen; 2. alle fokrunderen; 3. de runderen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer en de export; 4. de overige runderen; 5. de andere gevoelige soorten. Het is ons onduidelijk hoe dit gecontroleerd zal worden. Er geldt een registratieplicht van de vaccinatie en een meldingsplicht van eventuele bijwerkingen voor zowel dierenarts als veehouder.

Bron: rijksoverheid NL, FAGG, FAVV, DGZ

Meer informatie over:
  • Nederlandse overheid: toegelaten vaccins en vaccinatiestrategie

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/diergezondheid/nieuws/2024/05/24/derde-vaccin-tegen-het-blauwtongvirus-goedgekeurd-voor-gebruik

https://favv-afsca.be/nl/themas/dieren/dierengezondheid/dierziekten/blauwtong-bluetongue/blauwtong-actualiteit

  • Bericht DGZ

https://www.dgz.be/nieuws/blauwtong-vaccinatie-schapen-en-runderen