Menu

Bioveiligheidstip. Test al je dieren op neospora

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Neosporose kan gedurende langere tijd op een bedrijf aanwezig zijn zonder duidelijke symptomen. Naarmate het aantal besmette dieren toeneemt, zullen de problemen verergeren. Een melkveehouder en de dierenarts getuigen.

DGZ

Een melkveehouder had te kampen met een stijgend aantal abortussen. Om meer inzicht te krijgen in het probleem en het vervolgens aan te pakken, liet hij in samenspraak met zijn bedrijfsdierenarts laboratoriumonderzoek uitvoeren.

De melkveehouder

Het afgelopen jaar hadden we meer abortussen dan normaal. De foetus werd onderzocht binnen het abortusprotocol. Af en toe werden bij het moederdier antistoffen tegen neospora gevonden en ook het tankmelkonderzoek voor neospora-antistoffen bleek positief. Omdat we graag wilden weten welke dieren besmet waren en welke niet, volgde een screening voor neospora. Van alle dieren ouder dan 6 maanden bleken er 17 positief te testen.

Bij vaarzen of koeien met een positief resultaat maar een hoge genetische waarde laat ik het embryo overplaatsen naar een negatieve draagster. Aankoop van dieren beperken we zo veel mogelijk. Maar als het gebeurt, laten we de dieren steevast onderzoeken voor neospora.”

De bedrijfsdierenarts

“Dankzij het abortusprotocol kwam het neosporaprobleem van dit bedrijf aan het licht. Via de screening ontdekten we positieve familielijnen, want een besmette koe geeft de infectie door aan haar nakomelingen. Aankoop van dieren is altijd een risico voor insleep. Bij vrouwelijke dieren geldt neospora als een gebrek dat de aankoop vernietigt. Aangekochte dieren met een negatief resultaat worden het best nog eens extra onderzocht aan het einde van de dracht, omdat de kans dan hoger is om een besmet dier te detecteren.”

Doe mee! Met zijn Bioveiligheid Award wil DGZ rundveehouders aanmoedigen die grote of kleine inspanningen leveren op het vlak van bioveiligheid. Alle informatie en het inschrijvingsformulier vind je op www.mijnmaniervanwerken.be.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: