Menu

Bilateraal protocol met Nederland over testen kalveren voor blauwtong

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Vrijdag heeft het FAVV bekendgemaakt dat er een protocol afgesproken is met Nederland met betrekking tot handelsverkeer van nuchtere kalveren.

FAVV

Op 28 maart bevestigde het FAVV dat er blauwtong type 8-circulatie was aangetroffen in de provincie Luxemburg. Sindsdien is het hele Belgische grondgebied als BTV-8-beperkingsgebied ingekleurd en kunnen andere, nog vrije lidstaten sanitaire regels opstellen wanneer herkauwers naar hun grondgebied gebracht worden.

Runderen en kalveren die rechtstreeks naar een slachthuis gebracht worden, hebben geen bijkomende testen nodig (melding aan het FAVV 48 uur vooraf). Er zijn ook geen beperkingen op inlands verkeer van dieren. Vandaag heeft het FAVV bekendgemaakt dat er een protocol afgesproken is met Nederland met betrekking tot handelsverkeer van nuchtere kalveren (jonger dan 90 dagen)

Bilateraal akkoord België-Nederland voor de handel in kalveren jonger dan 90 dagen

Recent werd de aanwezigheid van het blauwtongvirus serotype 8 (BTV8) in België bevestigd. De maatregelen voorzien in de Belgische en Europese wetgeving moeten worden toegepast. Het opduiken van blauwtong in België heeft belangrijke gevolgen voor de handel met andere lidstaten van levende gevoelige dieren en hun sperma, eicellen en embryo’s. Voor de handel naar lidstaten of regio’s met beperkingen voor BTV8, zoals Frankrijk, zijn er geen bijkomende voorwaarden. Verkeer naar lidstaten of regio’s die vrij zijn van BTV8 is echter enkel mogelijk volgens de voorwaarden voorzien in de Europese verordening (EG) nr. 1266/2007.

In de praktijk betekent dit dat enkel door de dierenarts gevaccineerde dieren door het FAVV gecertificeerd kunnen worden voor vrije gebieden. Dit is niet mogelijk voor jonge kalveren. Het FAVV heeft nu een bilateraal akkoord afgesloten met Nederland, zodat kalveren jonger dan 90 dagen onder bepaalde voorwaarden toch naar Nederland kunnen worden verzonden.

Voorwaarden

Het verplaatsen naar Nederland van kalveren jonger dan 90 dagen, bestemd anders dan voor directe slacht, is toegestaan mits de dieren voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De kalveren zijn met gunstig resultaat getest voor BTV8 (PCR-test). De test is op zijn vroegst 7 dagen vóór de verplaatsing uitgevoerd. Het poolen van de volbloedstalen (1/10) voor het uitvoeren van de testen is toegelaten.
  • De kalveren zijn op het moment van de bloedname behandeld tegen aanvallen door insecten met een uitwendig toe te passen insecticide dat voor gebruik bij runderen is toegelaten. Het insecticide moet volgens voorschrift van de fabrikant worden gedoseerd

Voor elk individueel kalf zal gecontroleerd worden of het voldoet aan deze voorwaarden.

Vanaf 23 mei zal het FAVV loten kalveren bestemd voor Nederland, die voldoen aan de voorwaarden, kunnen certificeren. Het Federaal Agentschap is momenteel nog in overleg met Italië, Spanje en Slovenië om ook hier bilaterale akkoorden af te sluiten om zo de handel in levende runderen te vergemakkelijken.

Andere herkauwers

Voorlopig blijft bij alle andere herkauwers de huidige regeling van kracht: alleen correct gevaccineerde dieren mogen naar een gebied vrij van blauwtongvirus type 8. Dit wil zeggen:

  • In geval van primovaccinatie, met een wachttijd van 60 dagen na de laatste vaccinatie, geen bijkomende testen nodig;
  • Bij primovaccinatie kan de wachttijd ingekort worden als er een negatieve PCR-bloedtest is vanaf 45 dagen na de laatste vaccinatie (35 dagen voor schapen).
  • In geval van hervaccinatie binnen 12 maanden na de laatste vaccinatie zijn er geen wachttijd en geen bijkomende testen nodig.

Opgelet: alleen door de bedrijfsdierenarts gevaccineerde dieren kunnen door het FAVV gecertificeerd worden voor export.

Meer info