Menu

Bijzondere bejaging vraagt aandacht

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Door het mooie weer beginnen de granen nu snel af te rijpen, maar dan slaan ook de houtduiven toe. Vooral op plaatsen waar het graan wat gelegerd is, ziet het soms zwart van de duiven. Gelukkig kan je dan de jager erbij roepen om bijzondere bejaging aan te vragen bij Natuur en Bos (ANB). Maar gaat dat zomaar?

Ignace Deroo, tuinbouwconsulent Boerenbond

Voorwaarden voor bijzondere bejaging

Er zijn enkele regeltjes die je niet uit het oog mag verliezen als je wilt dat de jager een correcte aanvraag kan indienen bij ANB. ANB kan de aanvraag trouwens negatief beantwoorden als aan één van deze voorwaarden niet voldaan is.

 • Gedurende bepaalde perioden in het jaar, die verschillend zijn per wildsoort, mag de bijzondere bejaging toegepast worden op een beperkt aantal jachtwildsoorten. De belangrijkste soorten zijn everzwijn, wilde eend, grauwe gans, canadagans, konijn, houtduif en vos.
 • De bijzondere bejaging mag aangevraagd en uitgevoerd worden op deze soorten om schade te voorkomen. Je hoeft geen schade aan te tonen en kunt de aanvraag dan kan ook indienen als er nog geen schade is.
 • Op de percelen waar de bijzondere bejaging uitgevoerd zal worden, moet je maatregelen genomen hebben uit de code voor goede praktijk van 12 mei 2014.
 • Na de indiening van de aanvraag tot bijzondere bejaging heeft ANB 24 uur de tijd om ze te verbieden. Indien het dat niet doet, is de bijzondere bejaging aanvaard en mag de jager van start gaan.
 • De jager mag alle wettelijke middelen gebruiken die ook voor de gewone jacht toegelaten zijn. Voor enkele diersoorten zijn extra jachttechnieken toegelaten, zoals een duivencarrousel voor de houtduiven.

Code voor goede praktijk

De code goede praktijk van mei 2014 werd opgesteld in overleg met de betrokken partijen. In de lijst staan enkele maatregelen die weinig resultaat hebben wat het afschrikken van de dieren betreft, maar ze geven de jager wel toegang tot de bijzondere bejaging. Deze maatregelen zijn meestal de goedkoopste en zijn dus zeer toegankelijk.

Tegen vogels zoals houtduiven (maar ook om zwarte kraai, kauw en ekster te verjagen) kan je bijvoorbeeld de volgende maatregelen nemen:

 • 10 vlaggen, ballonnen of linten verspreid per hectare,
 • 1 imitatieroofvogel per 2 hectare,
 • 1 vogelverschrikker per hectare,
 • 1 bewegende pop (scarey man) per 4 hectare (ook tegen konijnen voldoende),
 • 1 gaskanon per 10 hectare,
 • 1 afschrikkend geluidssysteem per 4 hectare,
 • het gewas overdekken met netten, doeken of plasticfolie.

Voor konijnen is een afrastering van minimaal 50 cm hoog met kippengaas voldoende.

Tegen wilde zwijnen kan 1 bewegende pop met licht of geluid volstaan per 4 hectare. Een gaskanon kan volstaan voor maximaal 4 hectare evenals een afschrikkend geluidssysteem. Verder kan je de percelen afrasteren met een stevige elektrische afrastering voorzien van minimaal 3 draden, verdeeld in de hoogte tot minimaal 60 cm. Een stevige ursusdraad kan ook volstaan, maar die moet je minimaal 20 cm in de grond ingraven en hij moet minimaal nog 1 meter boven de grond komen.

Schade beperken

Wie zijn teelt wil beschermen zodat hij zelfs zonder jager weinig schade heeft, zal duurdere maatregelen moeten nemen. We denken dan aan het gebruik van netten over de groenten, of het regelmatig afwisselen van de duurdere maatregelen zoals een geluidsinstallatie, een kanon met onregelmatige knallen, een scarey man met extra geluid en licht, laserlichten …

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: