Bijkomende besmettingen vogelgriep in Nederland

5 januari 2022
In Nederland zijn er opnieuw professionele pluimveebedrijven getroffen door hoog pathogene vogelgriep.