Bijkomende besmetting met vogelgriep op bedrijf in Houthulst

30 december 2022

Het FAVV laat weten dat het braadkippenbedrijf in Houthulst, dat afgelopen dinsdag preventief werd geruimd omwille van de onmiddellijke nabijheid tot het besmette kalkoenenbedrijf, ook besmet was met vogelgriep. In een aantal monsters, die bij de preventieve ruiming genomen werden, heeft Sciensano hoogpathogeen H5N1-virus vastgesteld.
Het gaat meer dan waarschijnlijk om spill over van het besmette kalkoenenbedrijf. Het braadkippenbedrijf wordt daardoor eveneens haard. De besmetting is hier in een heel vroeg stadium opgespoord. De betrokken braadkippen vertoonden nog geen symptomen.
Gezien de ligging en de timing van deze besmetting, verandert er in de praktijk nauwelijks iets. De zones, de maatregelen en de voorziene derogaties blijven ongewijzigd. Het gaat over de derogaties voor de afvoer van slachtpluimvee en broedeieren die op maandag 2 januari 2023 ingaan.
Wel zal de bewakingszone Houthulst in het beste geval pas op 26 januari 2023 kunnen vrijkomen. Dit is een dag later dan eerst werd voorzien.
Alle relevante informatie is hier terug te vinden.

Figuur 1: Kaart nieuw afgebakende gebieden:

dfd

Figuur 2: Kaart afgebakende gebieden in België:

hnh