Bijkomend drie nieuwe pluimveebedrijven getroffen in Nederland

24 januari 2022

De voorbije dagen zijn er in Nederland nog drie pluimveebedrijven besmet met hoogpathogene vogelgriep. Afgelopen zaterdag is op een leghennenbedrijf in Lelystad (provincie Flevoland) hoogpathogene vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het bedrijf met 24.000 leghennen werd ondertussen geruimd. In de 1 km-zone rondom het bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven en in de 3 km-zone gaat het om 4 pluimveebedrijven. In de 10 km-zone liggen nog eens 20 andere pluimveebedrijven.

Deze morgen kwam het bericht dat een vleeskippenbedrijf in Grootschermer (gemeente Alkmaar) in de provincie Noord-Holland getroffen is door het vogelgriepvirus. Op het bedrijf worden 170.000 braadkippen gehouden en deze worden zo snel als mogelijk geruimd. Het bedrijf bevindt zich in een pluimveearm gebied. In de 1 km-zone ligt een zorgboerderij met leghennen en in de 10 km-zone bevindt zich nog 1 ander pluimveebedrijf.

Vanmorgen werd ook nog een tweede besmetting gemeld, op een vleeskippenbedrijf in Willemstad (gemeente Moerdijk in de provincie Noord-Brabant). Het bedrijf ligt op een afstand van 30 km van de gemeente Essen (Antwerpen) Daar gaat het om 46.000 braadkippen die vandaag nog geruimd worden door de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit. In de 3 km-zone rond het bedrijf liggen 3 andere pluimveebedrijven en in de 10 km-zone zijn er 7 pluimveehouderijen gevestigd.

Net zoals bij ons worden de Europees verplichte beschermingsmaatregelen genomen, zoals het instellen van een 3 en 10-km-zone en een verbod op het vervoer van alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt een verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast zijn er ook aanvullende regels voor de jacht in deze gebieden.

Frankrijk en Italië zwaar getroffen door vogelgriep

De Franse overheid heeft laten weten dat ze overgaat op het preventief afslachten van ongeveer 1,3 miljoen stuks pluimvee in zuidwest Frankrijk om de vogelgriep daar in te dammen. De pluimveehouders hadden gehoopt dat ze een herhaling van het scenario van vorig jaar zouden kunnen voorkomen, maar dat pakt nu anders uit. In totaal zijn er momenteel reeds meer dan 231 uitbraken geteld en alle dagen komen er nog nieuwe bij. In 226 gemeenten, vooral ten zuiden van het departement Landes, maar ook ten westen van Gers en ten noorden van Pyrenées-Atlantique. In die zone worden alle eenden, kippen en kalkoenen geruimd. Wanneer de actie, die drie weken zal duren, achter de rug zal zijn zullen er sinds eind november ongeveer 2,5 miljoen stuks pluimvee geruimd zijn.

Ook in Noord-Italië worden de noodklokken geluid. Daar zijn, vooral in de omgeving van Lombardije en Veneto, ondertussen 308 uitbraken geregistreerd in hoofdzakelijk grote professionele pluimveebedrijven. In het totaal zijn er reeds 18 miljoen stuks pluimvee geruimd. Het gaat vooral om kalkoenen, maar er zijn ook leghennenbedrijven bij.
 

Drie nieuwe besmettingen in Nederland