Menu

Bietenteelt was in 2018 gemiddeld niet rendabel

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Tiense Suiker blijft vasthouden aan gemiddelde prijzen, waarin ook premies, pulpvergoeding, grondtarra en dergelijke vervat zijn.

Eric Van Dijck, Verbond Vlaamse Suikerbietplanters

De betaling van de bieten die in de campagne van 2018 gecontracteerd en geleverd werden, is nu volledig afgerond, zodat we het rendement van de suikerbieten kunnen berekenen. Volgens Tiense Suiker (TS) zou de ‘gemiddelde’ planter een ‘gemiddelde’ vergoeding hebben ontvangen, die ‘in overeenstemming is met het grootste deel van de Europese sector’, namelijk 26,13 euro in het basiscontract en 25,23 euro in een bijkomend contract. Dat komt neer op ‘gemiddeld’ 2108 euro/ha, waardoor deze teelt ‘gemiddeld’ niet rendabel is.

Omdat alleen de ‘gemiddelde’ planter iets met dit cijfermateriaal kan doen, hebben we al meermaals aangedrongen dat TS klare wijn zou schenken. TS blijft echter vasthouden aan gemiddelde prijzen, waarin ook premies, pulpvergoeding, grondtarra en dergelijke vervat zijn. Zo bedraagt de basisprijs voor 2018 bij 17% suikergehalte (incl. pulpvergoeding) 21,72 euro/ton binnen het basiscontract en 20,46 euro/ton (24,46 euro – 4 euro transportkosten) binnen het bijkomend contract. Maar hoe hoog is de premie voor het geleverde suikergehalte? Zijn er premies voor vroege of late levering? Hoeveel grondtarra of andere boetes werden aangerekend?

Iedereen kan op basis van de afrekeningen van 31 maart en 1 juli een definitieve eindafrekening opmaken en zijn uiteindelijke rendement per ha berekenen. Reken voor de bieten buiten contract ongeveer 13 euro/ton bij 17% suiker.

Interprofessioneel akkoord 2020

De onderhandelingen over het IPA 2020 zijn volop bezig. Binnenkort zal TS de planters informeren over de veranderingen. TS deed meerdere pogingen om haar voorwaarden in een nieuw kleedje te steken om ‘voldoende productie in stand te houden’, maar wij vinden die voorstellen onvoldoende om een rendabele bietenteelt te garanderen. De onderhandelingen zijn nog niet afgerond en confidentialiteitsafspraken verhinderen ons om hier verder op in te gaan. Toch willen we onderstrepen dat we vinden dat elke planter op het ogenblik van de teeltplanning voor 2020 of bij het bezoek van de landbouwkundige een duidelijk zicht moet hebben op voorwaarden en prijzen.

We willen met dit artikel duidelijk maken dat we niet akkoord gaan met de voorstellen van TS. TS zal de komende weken hierover misschien andere informatie verspreiden in brieven en vergaderingen of bij bezoeken, maar wij zijn niet bereid om onder deze voorwaarden een interprofessioneel akkoord voor 2020 te ondertekenen.

Meer informatie

Sector: 
Regio: