BFV integreert in BelOrta

23 september 2022

BFV en Belorta maakten vrijdag bekend dat hun activiteiten vanaf juli 2023 samen zullen gebracht worden onder BelOrta.

De fruittelers keken uit naar dit nieuws sinds de intentieverklaring tot samenwerken in februari 2022. De betrokken coöperaties namen echter de nodige tijd om met behulp van verschillende experten alle aspecten en scenario’s door te praten.

Boerenbond juicht deze volgende stap toe en verwacht dat er gestreefd wordt naar een betere commercialisatie, efficiëntieverhoging en kwaliteitsborging. Cruciaal voor Boerenbond is dat fruittelers zelf beter worden van deze integratie tussen twee grote Vlaamse spelers in de hardfruitsector. Eerlijke prijzen voor onze fruittelers verdient absolute prioriteit. Door de krachten te bundelen staat de fruitteler weer een stuk sterker in de keten van vers fruit.  Coöperatief ondernemerschap is in de moeilijke economische situatie waarin de fruitsector zich vandaag bevindt, meer dan ooit van belang. Boerenbond blijft het belangrijk vinden dat fruittelers hun afzet dicht bij de productiesites kunnen realiseren.

De komende maanden moeten de mededingingsautoriteiten nog een finale goedkeuring geven over het project. Zij controleren of deze integratie de werking van de markt niet schaadt doordat de nieuwe coöperatie te dominant zou worden. Boerenbond hoopt alvast dat de hele Vlaamse fruitsector echt stappen vooruit zetten op vlak van economische rentabiliteit met eerlijke prijzen voor de fruittelers.