Menu

BFA bereikt doel van 50% antibioticareductie

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

“Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar we zijn trots op het resultaat dat we hebben bereikt”, zei Frank Decadt, voorzitter van BFA op de jaarvergadering in Londerzeel. De 60% antibioticareductie in diervoeders is het resultaat van een doorgedreven samenwerking van de hele sector.

Op haar jaarvergadering van 2017 stelde BFA, voorheen bekend als Bemefa, haar nieuwe naam voor. De Belgian Feed Association (BFA) is een jaar later vrij goed ingeburgerd en koos voor Londerzeel als locatie voor haar vergadering van dit jaar. Voorzitter Frank Decadt gaf een erg persoonlijke speech en benadrukte dat een sterke visie zeer belangrijk is, des te meer wanneer je met nieuwe uitdagingen geconfronteerd wordt.

Doorgedreven AB-reductie

Die visie van BFA hing in 2017 samen met een duidelijke doelstelling: het reduceren van minstens 50% van het gebruik van antibiotica in diervoeders. Om dat doel te bereiken werden en concrete maatregelen genomen in samenwerking met de hele sector. Voorbeelden zijn het elektronische voorschrift, geen antibiotica gemedicineerde voeders meer voor varkens ouder dan 15 weken en enkel nog voorschriften van de bedrijfsbegeleidende dierenarts. Hard werk wordt beloond, en dus kon een reductie van 60%  van het antibioticagebruik in diervoeders opgetekend worden ten opzichte van het referentiejaar 2011.

Uitfasering zinkoxide

Verder is gebleken dat zinkoxide een waardevol alternatief is voor colistine, een antibioticum dat ingezet werd ter behandeling van diarree bij pas gespeende biggen. Het zinkconvenant dat BFA sloot met de overheid zegt dat de bijkomende zink die in het milieu terechtkomt als gevolg van het gebruik van zinkoxide in biggenvoeders gecompenseerd moet worden door het zinkgehalte in alle varkensvoeders die op de Belgische markt verkocht worden, te reduceren. Iets waar BFA in geslaagd is: het gebruik van zinkoxide in gemedicineerde voeders in 2017 is met meer dan 40% gedaald tegenover het startjaar 2014. Dat neemt echter niet weg dat zink uit gefaseerd wordt. Europa geeft de mogelijkheid de maximale periode tot december 2020 te benutten, maar in ons land moet de beslissing nog worden genomen. “Tot onze verbazing moesten we vernemen dat enkele ambtenaren van het geneesmiddelenagentschap en van het FAVV de uitfaseringsperiode zouden willen inperken tot eind 2019. Dat is onaanvaardbaar”, zegt voorzitter Decadt. “We onderlijnen nogmaals dat onze sector met topresultaten heeft uitgepakt en dus recht tot spreken heeft in dit dossier.”

Na de speech van de voorzitter kreeg Boerenbondjournalist Jacques Van Outryve het woord. Hij bracht een interessant verhaal over de evolutie van de vleesproductie en -consumptie. De reis die hij onlangs met BFA maakte naar het Spaanse Catalonië bracht hem nieuwe inzichten over de manier waarop er in dit Zuid-Europese land met voedsel(productie) wordt omgegaan.

Deel deze pagina: