Menu

Betere rentabiliteit met dank aan Afrikaanse varkenspest in China

Terug naar Actualiteit
Sector: 
De Afrikaanse varkenspest tekende vorig jaar het marktbeeld van onze varkenshouderij en het lijkt erop dat dit in 2020 ook zo zal zijn.

Wouter Wytynck, adviseur Dierlijke Productie, Studiedienst 

Door de aanwezigheid van Afrikaanse varkenspest op ons grondgebied hebben meerdere niet EU-landen hun grenzen voor ons varkensvlees gesloten. Dit vlees moet afgezet worden op de interne Europese markt. Door deze ‘handicap’ is ons varkensvlees ook moeilijker te verhandelen in Europa, wat een prijskloof heeft doen ontstaan tussen onze varkensnoteringen en die in het buitenland. Dat betekent dan ook dat onze varkenshouders minder ontvingen voor hun varkens. Ondanks het feit dat 2019 een goed jaar was voor de varkenshouderij hebben onze varkenshouders daardoor minder reserves kunnen opbouwen dan hun collega’s in het buitenland. Dat kan natuurlijk wel een verschil maken, mocht er een nieuwe crisis opduiken.

Biggen

De biggen hebben in 2019 een goed vierde kwartaal achter de rug. Als gevolg van de moeilijke prijsvorming in 2018 nam het aantal zeugen binnen de EU af. Vooral in Duitsland stopten veel zeugenhouders hun productie. Aangezien het aantal vleesvarkensplaatsen ongeveer gelijk bleef, importeren de Duitsers dan ook meer biggen vanuit Nederland en Denemarken. De hete zomerdagen, eind juli 2019, hadden ook tot gevolg dat een aantal zeugen die einde dracht waren de eindmeet niet haalden. Ook het aantal gespeende biggen kwam wat lager te liggen. Dit deed zich in de hele EU voor. Een lager aanbod, samen met een sterk vertrouwen bij de mesters in de markt, zorgde ervoor dat noteringen in het najaar konden doorstijgen tot een uitzonderlijk hoog niveau. Dat is ook duidelijk te zien in de biggenbarometer, waar het saldo van de biggen per ronde, duidelijk boven het vijfjaarlijks gemiddelde komt te liggen. Daarmee worden de slechte biggenprijzen van het eerste kwartaal van 2019 gecompenseerd.

Vleesvarkens

De rentabiliteitsbarometer voor de vleesvarkens scoort voor het vierde kwartaal van 2019 bovengemiddeld. De Afrikaanse varkenspest in China heeft een enorme impact op de plaatselijke varkensproductie en zorgde ervoor dat de export vanuit Europa naar China fors toenam. Dat heeft de varkensprijzen omhoog gestuwd. Ook de biggenprijzen gingen fors omhoog, waardoor de variabele kosten van de varkensmesters eveneens stegen en een rem zetten op de opbrengsten. Eind 2019 zorgde een daling van de varkensprijzen ervoor dat het saldo op basis van de dagprijzen daalde. Toch kunnen de varkensmesters terugkijken op een bovengemiddeld saldo. Dat was ook nodig om de verliezen van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 te verteren.

 

 

 

Gesloten varkensbedrijven

Als resultaat van de som van het rendement van big en vleesvarken scoort ook de rentabiliteitsbarometer voor de gesloten bedrijven tijdens het vierde kwartaal in 2019 bovengemiddeld. De goede varkensprijzen van vooral het laatste kwartaal, hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat de gesloten bedrijven uiteindelijk een goed jaar achter de rug hebben. De toegenomen export naar China heeft daar zeker een belangrijk aandeel in. Toch moet gezegd worden dat de Afrikaanse varkenspest naast het positieve aspect voor de export van varkensvlees ook een grote zorg blijft voor onze varkenshouderij. Zolang ons land niet vrij is van Afrikaanse varkenspest blijft het moeilijk voor de slachterijen om ons Belgische varkensvlees af te zetten. Bovendien is ook de nabije toekomst onzeker door de aanwezigheid van Afrikaanse varkenspest in Polen, dicht bij de grens met Duitsland. Mocht het virus naar daar overslaan, dan zou dit een ramp betekenen voor de prijsvorming van de varkens en biggen. Het is dan ook belangrijk dat de varkensbedrijven gebruik maken van de goede rentabiliteit om reserves aan te leggen om beter gewapend te zijn tegen moeilijke tijden.

 

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: