Menu

Betaling saldo premie voor vleeskalveren

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
De enveloppe voor de premie voor de productie van vleeskalveren voor de campagne 2018 bedraagt 2.137.877 euro. Op basis van deze enveloppe is het bedrag per premiegerechtigd kalf vastgelegd op 7,40 euro.

Departement Landbouw en Visserij

Op 28 februari ontving landbouwers die via het e-loket een geldige deelnameverklaring voor de campagne 2018 indienden het saldo van de betaling van de premie voor het produceren van vleeskalveren. Het gaat om de steun voor de premiegerechtigde kalveren die geslacht werden in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2018. Deze kalveren moeten afkomstig zijn van een vleeskalverbedrijf en alle gegevens moeten beschikbaar zijn.

Voor wat de in ons land geslachte kalveren betreft, is de betaling gebaseerd op de gegevens beschikbaar in Sanitel. Voor kalveren die in het buitenland geslacht werden, is dat niet zo. Hier werd de betaling enkel uitgevoerd voor de kalveren waarvoor de buitenlandse overheid de slachtgegevens tijdig heeft aangeleverd. Voor de dieren waarvoor deze slachtgegevens nog niet beschikbaar zijn, werd geen premie betaald. Voor deze landbouwers zal een aanvullende betaling gebeuren zodra de dossiers volledig in orde zijn.

De enveloppe voor de premie voor de productie van vleeskalveren voor de campagne 2018 bedraagt 2.137.877 euro. Op basis van deze enveloppe is het bedrag per premiegerechtigd kalf vastgelegd op 7,40 euro.

De uiterste indieningsdatum voor de deelnameverklaring was 15 december 2017. Per werkdag dat de deelnameverklaring te laat werd ingediend, wordt het premiebedrag met 1% verlaagd.

Op het bedrag boven de 2000 euro (som van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren) wordt een verlaging van 1,411917% toegepast, als gevolg van de financiële discipline.

Om een overschrijding van het plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun te vermijden, wordt momenteel op alle bedragen een extra verlaging van 2,1% toegepast. De definitieve overschrijding zal vastgelegd worden tegen de betalingen van eind juni. In het geval van een lagere overschrijding volgt er eind juni nog een bijbetaling.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de premie voor vergroening, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren lager is dan 400 euro, ontvangt de landbouwer geen betaling.

Op de afrekening kan de landbouwer alle gedetailleerde informatie over de berekening van de steun raadplegen. In de eerste helft van maart vindt hij die informatie op het e-loket van Landbouw en Visserij.

Meer info over de afrekening kan je krijgen bij een buitendienst van het departement Landbouw en Visserij.

Deel deze pagina: