Menu

Besturen bedrijfsgilde starten nieuw werkjaar

Terug naar Actualiteit
Thema: 
Regio: 
Nu de zomer ten einde loopt, beginnen de besturen van de bedrijfsgilden plannen te maken. Om hen voldoende inspiratie te bieden, organiseerden we in Belsele een contactvergadering voor de bestuursleden uit de regio Waas & Dender.

Maarten Stuer, provinciaal secretaris Boerenbond

 Alle activiteiten van het vorige werkjaar werden overlopen en regioconsulent Matthias Vercauteren gaf een aantal tips voor de werking van het komende werkjaar. Benieuwd hoe jouw bedrijfsgilde deze tips zal omzetten.

Asbest

Caroline Van de Heyden is de adviseur van de Studiedienst die het dossier asbest behartigt. Zij legde uit wat het beleid is van de Vlaamse overheid en wat eigenaars van asbesthoudende gebouwen te wachten staat. Wat zijn de risico’s van asbest in onze gebouwen en welke maatregelen er zijn om Vlaanderen op termijn asbestveilig te maken. Niet alleen landbouwers zullen hiermee te maken krijgen, ook huiseigenaars. En goede suggestie om als studievergadering te programmeren in jouw bedrijfsgilde?

Brede weersverzekering

Een ander actueel thema waar de bestuursleden aandachtig naar luisterden, werd gebracht door Pieter Verhelst. De brede weersverzekering komt in de plaats van het Rampenfonds. Dankzij toelagen uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) worden de premies voor deze weersverzekering beperkt voor de land- en tuinbouwer. In juni moesten de verzekeringsmaatschappijen hun voorstellen indienen bij het departement Landbouw en Visserij. Eind september zullen we weten welke polissen er zullen worden aangeboden én vooral tegen welke prijs. Het succes van deze weersverzekering zal ervan afhangen. Vele leden zullen er benieuwd naar uitkijken.

Gezellig mag ook

Naast het geestelijke voedsel werden de bestuursleden naar goede gewoonte getrakteerd op een hapje, een drankje en een dessertje. Boerenbond moet niet enkel interessant maar ook gezellig zijn. Succes aan alle bedrijfsgilden met de vergaderingen en de werking in het komende jaar.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: 
Thema: