Menu

Bestaanszekerheid en ontwikkelingskansen voor de volgende generaties

Terug naar Actualiteit
Regio: 
Op 20 juni organiseerde bedrijfsgilde Merelbeke-Melle-Oosterzele een protestactie. De goedkeuring van het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Sint-Lievens-Houtem en Kottembos’ was hiervoor de aanleiding.

Loes Dewulf, regioconsulent

Foto: fotografie De Lobelle

 

Op 20 juni organiseerde bedrijfsgilde Merelbeke-Melle-Oosterzele een protestactie. De goedkeuring van het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Sint-Lievens-Houtem en Kottembos’ was hiervoor de aanleiding. Het plan bevat de toekomstvisie voor een groot gebied van 3350 ha tussen de E40 en de N42 op het grondgebied van de gemeenten Erpe-Mere, Herzele, Lede, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, Wetteren en Zottegem.

De landbouwers vragen zich af waar het naartoe gaat met de land- en tuinbouw in Vlaanderen, Oosterzele en de omliggende gemeenten. In alle structuurplannen wordt geschreven dat landbouw alle kansen moet krijgen, maar er heerst grote bezorgdheid over wat men werkelijk in uitvoering wil brengen.

Met het plan wordt 95 ha agrarisch gebied geschrapt, 166 ha natuurgebied bij gecreëerd en 410 ha landbouwgebied ingekleurd als agrarisch gebied met overdruk. Uiteraard zijn de landbouwers blij dat er agrarisch gebied bestendigd wordt, maar de voorwaarden gekoppeld aan het overdrukgebied zijn nefast voor de toekomst van heel wat landbouwbedrijven.

De impact van dit GRUP werd aanvankelijk onderschat, tot wanneer elke individuele bedrijfssituatie onder de loep genomen werd. Samen met de consulenten, ambtenaren en bevoegde schepen werd dan tot in de late uren gewerkt om bezwaren en opmerkingen te formuleren. Het was dan ook een teleurstelling voor de landbouwers uit Oosterzele om op de gemeenteraad te vernemen dat het advies van de raadsman van de gemeente, om alsnog tijdig een advies uit te brengen en een sterker signaal te kunnen geven namens de gemeenteraad, niet gevolgd werd. De landbouwers voelen zich dan ook in de steek gelaten en aan handen en voeten gebonden door een onzekere toekomst. Dit laatste werd letterlijk uitgebeeld op het persmoment.

 

Meer informatie

Regio: