Besnoitiose is nu een gereglementeerde ziekte in ons land