Menu

Bescherming van landschappen in Voeren

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Het verbod op wijzigen van vegetatie gaat te ver om deze nog landbouwkundig te kunnen uitbaten.

Op 20 december 2018 erkende minister Bourgeois twee gebieden (zie kaart 1) in Voeren definitief als cultuurhistorisch landschap. Die procedure is gestart op vraag van de gemeente, ter bescherming van enkele waardevolle landschappen. Maar de gemeente had geen rekening gehouden met de link tussen het natuurdecreet en het onroerend erfgoeddecreet, waardoor de graslanden, naast een verbod op scheuren ook een verbod op wijzigen van vegetatie krijgen opgelegd.

Het verbod op wijzigen van vegetatie gaat te ver om deze nog landbouwkundig te kunnen uitbaten en een waardevermindering van de grond te vermijden. Volgens het departement Onroerend erfgoed (OE) kan men, met het opmaken van een beheerplan voor deze gebieden, dit verbod opheffen. Doordat een beheerplan een nieuw instrument is, is het moeilijk in te schatten wat de consequenties en voorwaarden zijn bij de opmaak van zo’n beheerplan. Naast een bescherming op de graslanden krijgen ook heel wat KLE’s (kleine landschapselementen) en historische gebouwen een bescherming opgelegd.

Standpunt Boerenbond

Voor Boerenbond moest er een loskoppeling gebeuren tussen het natuurdecreet en het onroerend erfgoedbesluit, zodat daarna nog elke landbouwer vrij kan beslissen om mee te stappen in een beheerplan. Maar nu lijkt het erop dat elke landbouwer gedwongen wordt om mee te werken aan een beheerplan om gunstmaatregelen - zijnde de opheffing van het verbod - te verkrijgen. Ondanks het vele overleg en de verduidelijkingen van de gevolgen, is men toch verder gegaan met de goedkeuring.

Hoe gaat het nu verder?

Zowel onroerend erfgoed als de gemeente kijken nu naar het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren voor de opmaak van een beheerplan. Dit zal geen evidente opdracht zijn, aangezien er nog veel onduidelijkheid is over premies, toelatingsplichtige werken en erfgoedkundige afwegingen. Kortom veel onzekerheid voor de Voerense (melkvee)sector die nu gestraft wordt voor het goede beheer dat er de afgelopen járen is gevoerd.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van Geoportaal Onroerend Erfgoed of bij Heidi Pinxten.

Hulp nodig?

Je consulent helpt je graag.

Meer informatie

Sector: 
Regio: