Ben jij kandidaat voor het bestuur van een provinciale vakgroep?

22 september 2022

Om de vijf jaar vindt een bestuurshernieuwing plaats van alle Boerenbondstructuren, waaronder ook voor de provinciale vakgroepen. Iedere land- en tuinbouwer die Boerenbondlid is in reeks 1 of 2 kan zich kandidaat stellen om een mandaat op te nemen in een provinciale vakgroep. Wat doet een provinciale vakgroep? De vakgroep komt zes keer per jaar samen en levert een belangrijke bijdrage in de standpuntvorming rond verschillende dossiers (Mestactieplan, GLB, gewasbescherming, tewerkstelling …)

Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen? Neem dan contact op met de secretaris/consulent van de provinciale vakgroep:

Oost-Vlaamse land- en tuinbouwconsulenten