Bemestingsplan opmaken

9 maart 2016

Voor 15 februari moest je ook voor elk perceel of elke perceelgroep van je bedrijf een bemestingsplan opmaken. Een perceelgroep is een groep van meerdere percelen waarop je eenzelfde gewas(combinatie) teelt en die homogeen zijn wat bodemtype en bemestingspraktijk betreft. Maak dat document steeds op met de nodige zorg. Het is een goed moment om eens ernstig na te denken over de bemesting en de beweiding door dieren.

Het bemestingsplan zal veel facetten van je bedrijf belichten. In eerste instantie is het nodig om de totale mestproductie te berekenen (in te schatten) voor het jaar 2016, uitgedrukt in kilogram nettostikstof en kilogram fosfaat. Daarna moet je plannen wat je met al die geproduceerde dierlijke mest zult aanvangen. Dat kan beweiding zijn, uitrijden op je eigen percelen, afzetten via burenregeling, transport op lange afstand of afvoeren naar een verwerker. Een bemestingsregister is geen voorwaarde meer.

Als lid van Boerenbond kan je aan de slag gaan met ons MAP-rekenprogramma.