Menu

Terug naar Actualiteit >Belplume verzamelt data over antibiotica

Alle regio's

In de pluimveehouderij is het oordeelkundig gebruik van antibiotica een belangrijk item. De sector is zich bewust dat resistentievorming van bacteriën ertoe kan leiden dat er op termijn geen antibiotica meer beschikbaar zijn om bepaalde ziekten bij mensen te lijf te gaan. Daarom heeft de sector ook actief meegewerkt binnen Amcra om de richtlijnen voor goed gebruik van antibiotica mee op te stellen. Om dezelfde reden ondertekende Belplume het convenant met de overheid over het antibioticagebruik in de veehouderij.

Verplicht AB-register

In het convenant over het antibioticagebruik beloofde Belplume om werk te maken van de uitbreiding van het AB-register naar de pluimveehouderij. De sectorvakgroep Pluimvee was mee drijvende kracht om dit te bewerkstelligen. Ondertussen is het AB-register voor de pluimveehouderij een feit en het uitrollen ervan werd gestart.

Sinds 27 februari moeten de leghennen- en braadkippenbedrijven hun antibioticagebruik registeren in Sanitel-Med, de databank van de overheid. Omdat het AB-register een koppeling gemaakt heeft tussen beide databanken, worden de gegevens van het AB-register automatisch overgeschreven naar Sanitel-Med. De dierenartsen hoeven dus geen dubbel werk te verrichten. Alle pluimveehouders die deelnemen aan Belplume zullen ook meteen de wet op de registratie van antibiotica naleven.

Volgens de afspraak zullen de dierenartsen de gebruikte antibiotica inbrengen in het AB-register. De broeierijen geven het unieke lotnummer en de nodige gegevens voor de productieronde in, zodat de dierenarts kan aangeven bij welke ronde de gebruikte geneesmiddelen behoren. Dit stelt Belplume in staat om voor de deelnemers een analyse per ronde te maken, wat een belangrijke hulp is voor de pluimveehouders om hun antibioticagebruik te evalueren. De pluimveehouder zelf zal ook toegang hebben tot het systeem om te zien of zijn gegevens goed ingegeven werden. Wanneer hij een fout opmerkt, kan hij dat melden aan het AB-register, dat dan contact opneemt met de bedrijfsdierenarts of de broeier.

Voorlichtingsvergaderingen

In de komende weken zal Belplume infosessies organiseren voor dierenartsen, pluimveehouders en broeierijen. De deelname aan het AB-register wordt vanaf 15 mei verplicht voor alle pluimveehouders binnen het Belplumekwaliteitssysteem. Op de voorlichtingsvergaderingen wordt de werking verduidelijkt en er wordt uitgelegd op welke manier de pluimveehouder zich kan aanmelden.

De invoering van het AB-register is een mijlpaal voor Belplume, die de sector in staat zal stellen om nog meer dan vroeger te werken aan de reductie en het oordeelkundig gebruik van antibiotica. Ook de Franse deelnemers aan het lastenboek zullen hieraan moeten voldoen. Er wordt in de komende maanden ook werk gemaakt van rapportering naar de bedrijven.

Infosessies voor pluimveehouders

Telkens om 19.30 uur
Inschrijven via info@belplume.be of tel. 02 552 80 54

24 april Roeselare REO Veiling (Oostnieuwkerksesteenweg 101)
3 mei Bocholt Parochiehuis (Kerkplein 11)
4 mei  Beervelde Zaal Brueghel (Beerveldsebaan 32)
8 mei Malle Vormingscentrum (Smekensstraat 61)