Menu

Belgisch statistiekbureau bevestigt moeilijk landbouwjaar 2018

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Statbel, het Belgisch statistiekbureau, heeft de voorlopige schattingen van de Belgische landbouweconomische rekeningen bekendgemaakt. Het bevestigt dat de toegevoegde waarde, die een maatstaf is voor de marges en het inkomen, in de land- en tuinbouwsector in 2018 sterk gedaald is.

De berekeningen die het Belgisch statistiekbureau maakte, bevestigen wat Boerenbond in oktober al becijferd had voor de Vlaamse land- en tuinbouw. Zo kregen de plantaardige sectoren klappen door de uitzonderlijke droogte, terwijl de omzet in de dierlijke sectoren aanzienlijk terugliep door de zwakke prijsvorming. Vooral de sterke prijsdaling in de varkenssector springt daarbij uit het oog.

Volgens de officiƫle cijfers is de omzet van de Belgische land- en tuinbouwsector in 2018 globaal ruim 4% lager dan in 2017. Tegelijkertijd stegen de directe kosten met 2%, wat resulteerde in een geschatte nettotoegevoegde waarde die 25% lager uitviel dan het gemiddelde van de periode 2013-2017.

Directe kosten verder gestegen

De directe kosten (dit zijn de variabele kosten) stegen met zo’n 2% als gevolg van de sterke stijging van de energiekosten (+6,4%) en de veevoederkosten (+3%). De stijging van de veevoederkosten vloeit voort uit de gestegen prijzen voor de (veevoeder)grondstoffen op de internationale markten. Vooral de stijging van de graanprijzen als gevolg van tegenvallende internationale oogstcijfers is daarbij opvallend. Tegelijk wordt vastgesteld dat er al krachtvoeder aangekocht moet worden door de beperktere ruwvoederproductie als gevolg van de droogte.

Het Belgisch statistiekbureau wijst erop dat de stijging van de productiekosten – in het bijzonder van de veevoederkosten – niet doorgerekend kon worden in de prijzen van de dierlijke producten zoals rundvlees en varkensvlees, maar ook van melk en eieren. De huidige context, met Afrikaanse varkenspest in ons land en de beslissing van meedere landen om de invoer van Belgische varkensvlees te stoppen, heeft een zeer nefaste invloed op de prijsvorming.

Voor de plantaardige sectoren wordt verwezen naar de ernstige gevolgen van de droogte. Vooral de groenteteelt, maar ook de suikerbieten- en aardappelteelt, had te lijden onder de droogte. Het feit dat er minder bieten geproduceerd werden, kan niet doorgerekend worden in de prijzen doordat de internationale suikerprijzen onder druk staan. Voor aardappelen was er een sterke stijging van de prijzen op de vrije markt, maar vanwege het groot percentage contracten kunnen de telers niet profiteren van die prijsstijging. Een aanzienlijk deel van de producenten kan zijn contract zelfs niet nakomen door een gebrek aan aardappelen.

Deel deze pagina: