Ook de leden van het Belgisch Ketenoverleg voor de agrovoeding (toelevering, landbouw, voedingsindustrie en handel) roepen op om de handelsakkoorden tussen de EU en Canada zo vlug mogelijk te tekenen. Omdat de Belgische agrovoedingssector sterk gericht is op export, staat er voor de sector veel op het spel bij handelsakkoorden. Het zoeken naar de nodige evenwichten, het evalueren en beheersen van de mogelijke bedreigingen en het respecteren van de maatschappelijke keuzes zijn hierbij cruciaal. Volgens de analyse van het Belgische Ketenoverleg biedt het CETA-akkoord perspectieven voor economische ontwikkeling. Daarom pleiten de leden om de handelsakkoorden tussen de Europese Unie en Canada zo snel mogelijk in werking te laten treden.

Voor alle schakels in de keten is het essentieel dat elk handelsakkoord de nodige evenwichten respecteert en voldoende zekerheden inbouwt. Op hun vergadering van 21 oktober hebben de leden van de stuurgroep van het Belgisch Ketenoverleg voor de agrovoeding geconcludeerd dat het belangrijk is om handelsakkoorden tussen de Europese Unie en Canada te sluiten met respect voor de vermelde principes. Het CETA-akkoord biedt immers kansen voor de agrovoedingsketen in ons land. Het akkoord moeten een blijvende bescherming garanderen van de kwetsbaarste schakels en de Europese maatschappelijke keuzes op het vlak van landbouw en voeding respecteren.