Menu

België verliest blauwtongvrije status

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Op 28 maart verloor ons land zijn blauwtongvrije status. Het hele Belgische grondgebied is afgebakend als besmet gebied.

Els Goossens, adviseur diergeneeskunde studiedienst Boerenbond

Op 28 maart verloor België zijn blauwtongvrije status. Tijdens de winterscreening werd een positieve koe ontdekt in een rundveebedrijf in de provincie Luxemburg. Vervolgens namen dierenartsen in opdracht van het FAVV meer dan 3000 bloedstalen van herkauwers in een straal van 5 km rond bedrijf.

Op het eerste bedrijf werd nog één koe gevonden die het virus draagt. Op nog eens vier andere bedrijven werden nog acht positieve runderen gedetecteerd. Moleculaire testen (PCR) toonden een laag gehalte blauwtongvirus (BTV) type 8 in hun bloed aan, wat er vermoedelijk op wijst dat de dieren al tijdens de zomer van vorig jaar besmet werden. Het Voedselagentschap heeft de circulatie van BTV aan de Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie voor dieren gemeld.

Veroorzaakt het virus ziekte bij runderen en schapen?

De huidige stam BTV type 8 die in België circuleert, is ook al aanwezig in Duitsland en gaat al meer dan 2 jaar rond in Frankrijk. In geen enkel rund of schaap in België en Duitsland werden symptomen gezien. Ook in Frankrijk zijn er amper meldingen van ziekte. Er zouden daar wel enkele blinde kalveren geboren zijn of kalveren met hersenafwijkingen. Op het abortusprotocol werden geen BTV-positieve foeti gevonden. Bij de eerste epidemie van BTV, in 2006, was de hele Belgische herkauwerpopulatie bijzonder gevoelig. Schapenhouders werden geconfronteerd met grote sterfte, abortus en zwakke schapen. Runderen worden minder ziek van het blauwtongvirus, maar ook daar werd geringe sterfte en productieverlies gezien.

Nu België niet meer vrij is, is er impact op handel?

Het hele Belgische grondgebied is afgebakend als besmet gebied. Dit wil zeggen dat er geen beperkingen zijn of bijkomende voorwaarden voor nationaal handelsverkeer of transport.

Heel Frankrijk, delen van Duitsland,  Zwitserland en Cyprus zijn ook besmette gebieden, dus hier zijn ook geen bijkomende voorwaarden voor export van levende dieren.

Uitvoer naar andere lidstaten die nog BTV-vrij zijn, bijvoorbeeld Nederland, is onderhevig aan beperkingen. Voor alle herkauwers geldt dat enkel 'veilige' dieren geëxporteerd kunnen worden. Veilige dieren zijn dieren die:

  1. Rechtstreeks afgevoerd worden naar een buitenlands slachthuis, waarvoor goedkeuring gegeven is door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van bestemming
  2. Correct gevaccineerde en virus-vrije dieren:
  • Dieren die jaarlijks gehervaccineerd zijn en ten laatste 60 dagen voor vertrek (of wanneer PCR-onderzoek aantoont dat het virus niet in de bloedbaan zit). Alleen de bedrijfsdierenarts mag de dieren gevaccineerd hebben en hij moet dit attesteren (vaccinatie-attest of op runderpaspoort)
  • Dieren waarbij bewezen kan worden dat ze beschermd zijn door antistoffen tegen BTV type 8 door twee bloedtesten (antistoffen 2x of antistof-antigen).

Het FAVV moet deze dieren certificeren voor transport. Deze handelsbeperkingen gelden momenteel ook voor dieren bestemd voor afmest en voor nuchtere kalveren. Het Voedselagentschap onderhandelt momenteel met onder meer Nederland en Duitsland over de versoepelingen voor handel in deze dieren, maar het is de keuze van het land van bestemming wat er toegelaten wordt. Daardoor kan handel gedurende enkele weken moeilijk zijn.

(lees verder onder de kaart)

Kaart. Besmette zones in Europa op 27 maart 2019

Hoe kan je dieren beschermen tegen besmetting?

Het blauwtongvirus wordt overgedragen door muggen, dus besmetting is moeilijk te voorkomen. Er zijn echter verschillende fabrikanten die werkzame en veilige vaccins tegen BTV type 8 produceren. Omdat de vraag naar vaccins momenteel zeer groot is in Duitsland, Nederland en Frankrijk kunnen de fabrikanten niet volgen met de productie. Daardoor is de levering van vaccins aan de dierenarts vertraagd met vier tot zes6 weken, en melden veehouders hoge prijzen per dosis.

De sector is geen voorstander van verplichte vaccinatie, omdat dit in de buurlanden ook niet toegepast wordt. Veehouders vragen wel van de overheid en het Sanitair Fonds om het nodige te doen om de beschikbaarheid van de vaccins in België te faciliteren en de prijzen per dosis betaalbaar te houden.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: