Beleidsplan ruimte Malle in openbaar onderzoek

De gemeente Malle is vorig jaar gestart met de opmaak van een beleidsplan ruimte. Dit beleidsplan zal na definitieve goedkeuring het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan vervangen en legt daarmee de ruimtelijke visie van de gemeente vast. 

Eind 2023 liep er al een publieke raadpleging over de eerste teksten van dit beleidsplan. Ondertussen zijn deze verder uitgewerkt en liggen alle documenten in openbaar onderzoek tot en met maandag 1 juli 2024. Het gaat om de strategische visie en vijf beleidskaders (kernversterking, niet-kerngebieden, bedrijvigheid, recreatie en groen & open ruimte).

De mogelijkheden om te reageren en alle documenten en informatie kan je terugvinden op de website https://www.malle.be/beleidsplan-ruimte.