Beleidsplan ruimte Malle in openbaar onderzoek

De gemeente Malle is vorig jaar gestart met de opmaak van een beleidsplan ruimte. Dit beleidsplan zal na definitieve goedkeuring het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan vervangen en legt daarmee de ruimtelijke visie van de gemeente vast. Eind 2023 liep er al een publieke raadpleging over de eerste teksten van dit beleidsplan. Ondertussen zijn deze verder uitgewerkt en liggen alle documenten in openbaar onderzoek tot en met maandag 1 juli 2024. Het gaat om de strategische visie en vijf beleidskader (kernversterking, niet-kerngebieden, bedrijvigheid, recreatie en groen en open ruimte). 

De gemeente organiseert een infomarkt op 15 april van 19u tot 21u in de foyer van De Notelaar (Lierselei 15, 2390 Malle).  De mogelijkheden om te reageren en alle documenten en informatie kan je vinden op de website.