Menu

Bedrijfsgilden dienen bezwaar in tegen GRUP Kustpolders Oudenburg-Jabbeke-Stalhille

Terug naar Actualiteit
Regio: 
Naast een aantal specifieke opmerkingen bestond het bezwaar van de bedrijfsgilden voornamelijk uit twee grote lijnen. ...

Michiel Van Robaeys, regioconsulent Boerenbond

Het GRUP Kustpolders Oudenburg-Jabbeke-Stalhille is een dossier met een lange geschiedenis. In 2013 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van landbouw- en natuurgebieden in de kustpolders tussen Oudenburg en Jabbeke. Het plan moet onder meer de realisatie van een aantal natuurcompensaties voor de haven van Zeebrugge mogelijk maken en enkele fouten herstellen die werden gemaakt onder minister Dua. Sinds 13 juli loopt officieel het openbaar onderzoek. Zes september was de laatste dag om bezwaren in te dienen. Bedrijfsgilde Oudenburg nam het initiatief om zijn bedenkingen over dit GRUP op papier te zetten. Ook bedrijfsgilden De Haan & Jabbeke sloten zich hierbij aan.

Naast een aantal specifieke opmerkingen bestond het bezwaar van de bedrijfsgilden voornamelijk uit twee grote lijnen. Enerzijds werd er bezwaar aangetekend tegen de inkleuring van 4 bijkomende percelen als natuurgebied in het noordelijk deel van het plangebied. Geen enkel van deze percelen bezit enige natuurwaarde en zijn allemaal nog in landbouwgebruik. Anderzijds werd er bezwaar aangetekend tegen de opdruk VEN-gebied (Vlaamse Ecologisch Netwerk) bovenop de natuurpercelen. Mogelijk kan dit zorgen voor extra belemmeringen bij het aanvragen van vergunningen indien de landbouwer in kwestie nabij de natuurpercelen ligt.

Bekijk hier een gedetailleerd kaartje van het GRUP

Consulenten

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: