Menu

Bedrijfsgilde Zonnebeke overlegt met nieuwe schepen

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Regio: 
Onlangs maakte het bestuur van de bedrijfsgilde Zonnebeke kennis met Ingrid Vandepitte, schepen van Landbouw in hun gemeente. Ze maakten van de gelegenheid gebruik om enkele belangrijke punten naar voren te schuiven.

Ann-Sophie Decroos, regioconsulent Boerenbond

Het bestuur van de bedrijfsgilde Zonnebeke mocht op de koffie bij de schepen van Landbouw, Ingrid Vandepitte. Joris Wyseur, voorzitter van de gilde, gaf enkele punten aan die zowel op gemeentelijk vlak als op andere bestuursniveaus van belang zijn.

Wie is Ingrid Vandepitte?

Ingrid kreeg het ‘zich engageren’ van kinds af al met de paplepel mee. Een kleine bloemlezing: klasverantwoordelijke, inzet voor KLJ, KVLV, Agra (plaatselijk en gewestelijk), arrondissementsraad, (provincale) vakgroep Varkens … Een aantal engagementen heeft ze ondertussen bewust stopgezet om uitdrukkelijk plaats te maken voor de jonge boerinnen. Bart Dochy wist haar in 2006 te overtuigen om zich ook op politiek vlak in te zetten.

Punt 1 - Zot van (‘t) boeren

Het eerste punt waarover de gilde in gesprek ging was het project ‘Zot van (’t) boeren’. Naar aanleiding van dit project werd er een samenwerking opgestart tussen enerzijds de sociale dienst van de gemeente en anderzijds de lokale afdelingen van de landbouworganisaties ABS en Boerenbond. Voor het derde jaar op rij organiseerde men een info- en netwerkavond voor alle land- en tuinbouwers én erfbetreders. Het project ‘Zot van (‘t) boeren’ werd stopgezet, maar het initiatief van de gemeente en de landbouworganisaties wordt vervolgd. De pijnpunten van onze sector bespreekbaar maken en elkaar ontmoeten is broodnodig. Er komen ieder jaar mensen op af die je anders nooit ziet.

Punt 2 - Werken naar een win-winsituatie

Joris Wyseur bracht ook aan dat het zeer belangrijk is dat land- en tuinbouwers vertegenwoordigd zijn in gemeente- en andere besturen. Bij veel projecten komt het landbouwgebied in het vizier en niet-landbouwers hebben (heel begrijpelijk) geen voeling genoeg om in te schatten wat de gevolgen van de te nemen beslissingen kunnen zijn. Hierbij betrokken zijn en zoeken naar een win-winsituatie is van cruciaal belang. De schepen beaamde dit met de quote: “Praten met in plaats van praten over is van groot belang”.

Punt 3 - Problematiek overstromingen

Door de droogte en de extreme weersomstandigheden wordt het een uitdaging om in de toekomst hier als sector op voorbereid te zijn en na te gaan waar er buffers kunnen gecreëerd worden. Het is als schepen van Landbouw een aandachtspunt om hier mogelijkheden te zoeken en te realiseren. Met de bedrijfsgilde zijn we tevreden dat we rechtstreeks contact kunnen opnemen en dat de belangen van de plattelandsbewoners behartigd worden. Ingrid, bedankt en doe zo voort!

Consulenten

Deel deze pagina: