Bedrijfsgilde Lommel-De Pelten uit bezorgdheden rond Bosland

16 september 2021
In het begin van de zomer stelden de bedrijfsgilden van Boslandgemeenten Peer, Hechtel-Eksel, Lommel en Pelt een brief op om hun bezorgdheden rond de kandidatuur van Bosland als nationaal park kenbaar te maken aan de respectievelijke gemeentebesturen.

In het begin van de zomer stelden de bedrijfsgilden van Boslandgemeenten Peer, Hechtel-Eksel, Lommel en Pelt een brief op om hun bezorgdheden rond de kandidatuur van Bosland als nationaal park kenbaar te maken aan de respectievelijke gemeentebesturen. Ook de bedrijfsgilde van Hamont-Achel deed dit omdat ook deze gemeente in het vizier komt bij Bosland.

Bosland

De bedrijfsgilden zijn van mening dat een nationaal park de druk op landbouw alleen maar zal vergroten en onvermijdelijk tot ruimteclaims zal leiden. Het realiseren van bijkomende parken in Vlaanderen gebeurt via een projectoproep, dus zonder openbaar onderzoek, zonder verplicht overleg en zonder verplichte inspraak. De betrokkenheid van de land- en tuinbouwsector wordt ook niet nagestreefd. Dit alles zorgt voor een grote onzekerheid binnen de sector.

De gemeenten geven aan dat de gevraagde garanties rond de perimeter, het flankerend beleid, en de toekomstmogelijkheden van de landbouwbedrijven … vandaag niet geboden kunnen worden vanwege het ontbreken van een wetgevend kader bij de projectoproep. Er heerst dan ook een groot wantrouwen in een project als Nationaal Park Bosland. Het provinciaal bestuur en de betrokken bedrijfsgilden besloten dan ook geen steunbrief op te stellen voor de kandidatuur van Bosland.

Ontmoeting gemeentebestuur

Begin september nodigde Bedrijfsgilde Lommel-De Pelten burgemeester en schepenen uit voor een ontmoetingsmoment om ook mondeling de knelpunten voor de landbouwsector in verband met de kandidatuurstelling van Bosland als nationaal park kenbaar te maken.

In Pelt waren we te gast op het vleeskippenbedrijf van Jan Van Looveren. Jan, die zijn beroep met passie uitoefent, lichtte zijn persoonlijk verhaal toe. Naast ruimtelijke uitdagingen zoals de ligging dicht bij habitatrichtlijngebied, kent de pluimveesector immers ook heel wat eigen uitdagingen (onder meer het ‘Stop de kooien’-initiatief). We konden ook een kijkje nemen in de stallen.

In Lommel stelde Frank Maes zijn bedrijf open voor de Lommelse landbouwers en het gemeentebestuur. Vanuit de educatieve ruimte boven de melkrobots hadden we een mooi zicht op de stal.

Van de gelegenheid werd telkens gebruikgemaakt om ook andere actuele onderwerpen aan te kaarten, zoals het onderhoud van bomen en houtkanten, de uitdagingen rond water (wateroverlast, droogte, watervergunningen), jacht en wildschade (everzwijnen, bever en wolf) ...

Het mag duidelijk zijn dat het onderhouden van goede contacten met het gemeentebestuur voor een bedrijfsgilde erg belangrijk is. Op die manier kan men snel in dialoog gaan wanneer zich iets voordoet.