Bednar, relatief nieuwe specialist in bodembewerking

Bednar heeft opvallend geel gekleurde machines voor bodembewerking. Het is een Tsjechische firma die kwaliteit hoog in het vaandel draagt. Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen, heeft de directie concrete plannen voor de bouw van een nieuwe fabriek. Sinds 2023 wordt het merk in België ingevoerd door Distritech (Joskin). Een aantal dealers en de landbouwpers mocht onlangs kennismaken met dit ambitieuze merk.

Specialisatie in niet-kerend

De familie Bednar werd na de val van het IJzeren Gordijn importeur van John Deere in Tsjechië. Het bedrijf wil een topspeler in hun domein zijn en daarom produceren ze enkel machines voor niet-kerende bodembewerking en zaaitechniek. Men richt zich vooral op grotere landbouwbedrijven en loonwerkers. Omdat Bednar vooral machines maakt voor de grote akkerbouwbedrijven waren Oekraïne en Rusland tot 2021 belangrijke afnemers. Doordat de winter er langer duurt en de zomers warmer en droger zijn, moet er snel en degelijk gewerkt worden. Aan deze veeleisende omstandigheden kon Bednar blijkbaar goed voldoen, maar door de oorlog viel deze markt stil.

Op zoek naar nieuwe soortgelijke landbouwgebieden is Bednar zich gaan toeleggen op nieuwe landen zoals Canada en Australië. Eerder was Bednar al sterk ingeburgerd in Frankrijk, waar jaarlijks meer dan 200 nieuwe machines worden ingezet. Ook in thuisland Tsjechië staat het gele merk zeer sterk. Om aan de EU-wetgeving aangaande biodiversiteit te voldoen, wordt de perceelsomvang op maximaal 30 ha gebracht. 

Schijven, tanden en dubbel frame

Enerzijds moet de bodem voldoende droog zijn om te bewerken, anderzijds wil men tijdig inzaaien. Het concept van Bednar is de bodem inzaaien met een minimaal aantal werkgangen. Indien de bodem niet verdicht werd bij vorige oogstwerken, dan wordt het werk geklaard met de schijveneg. Deze getrokken machines verdichten de bodem minder. De diepteregeling is volledig onafhankelijk van de tractor. De aandrukrollen kunnen snel aan- en afgekoppeld worden omdat ze niet steeds noodzakelijk zijn voor de grond. De schijven zijn individueel of per duo opgehangen om verstopping te voorkomen. 

Door de afstand tussen de voorste rij en de volgende te verruimen, heeft de grond de tijd om te vallen en niet de tweede rij te versmachten. Een tussenrooster is niet meer noodzakelijk. Om ploegloos te werken in een verdichte bodem heeft Bednar een combinatie van zeer grote schijven (70 cm), gevolgd door dieper werkende tanden en daarna een gepaste aandrukrol. Om toch wat snelheid te halen vraagt deze machine zowat 75 pk per meter werkbreedte. 

Bednar wil op vlak van kwaliteit tot de top vijf van de grondbewerking behoren. Daarom werkt men voortdurend aan kwaliteit. Zo is het frame een ruimtelijk vakwerk in plaats van één zware koker. Hierdoor kunnen meer krachten worden opgevangen. Het staal komt uit Oostenrijk maar het laswerk gebeurt in Tsjechië. De rollagers zijn van SKF en de beitels van Betek zijn met carbon gehard.

De tanden staan in V-vorm opgesteld en het frame is lang zodat er veel ruimte is waardoor de opgetrokken grond de tijd krijgt om terug te vallen. Bij de geveerde tandarmen worden twee veren per arm gemonteerd om resonantie te voorkomen. Resonantie van het hele werktuig wordt ook aangepakt door de juiste positie van de loopwielen. Omdat in zware werkomstandigheden de bevestiging van de tandarm kan leiden tot scheuren, zijn ze volledig rond de kokerbalk verankerd.