BCZ vraagt uitdrukkelijk om lokale zuivelproductie te koesteren

10 juni 2022
BCZ hield de jaarvergadering. Ook voor de zuivelindustrie zijn het turbulente tijden. Onder meer door het stikstofplan.