bedrijfsbezoek De Wever

Bart De Wever erkent vraag naar rechtszekerheid

18 november 2021
N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever was deze week te gast op het melkveebedrijf van Bart en Ilse Van der Heyden in Hove, ten zuiden van Antwerpen. Door zijn bezoek werd de vraag naar rechtszekerheid, die door de PAS-problematiek heel luid klinkt bij onze leden, voor hem heel tastbaar.

Bart en Ilse baten op de Bosmanshoeve een bedrijf uit met 200 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Het is al de vierde generatie Van der Heyden op deze hoeve, die in 1905 door de toenmalige Godshuizen van Antwerpen (de voorloper van het OCMW) voor de overgrootvader van Bart werd gebouwd. In 1992 namen Bart en Ilse het bedrijf over van Barts ouders en in 2002 kochten ze de boerderij.

Marathonlopers

Bij haar verwelkoming herinnerde Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker de N-VA-voorzitter eraan dat de Vlaamse land- en tuinbouw de spil vormt van een sterke agrovoedingssector. “Met een jaarlijkse omzet van 60 miljard euro en 150.000 arbeidsplaatsen vormt die in zijn totaliteit de grootste Vlaamse economische sector, met vooral familiebedrijven.” De Becker trok een mooie vergelijking nadat ze De Wever had gefeliciteerd met zijn succesvolle marathon in Athene. “Ik vergelijk onze boeren en tuinders soms met marathonlopers: ze leveren een volgehouden inspanning met hun bedrijf, vaak over generaties heen.”

Ruimtegebrek

Bart wees meteen op het grote pijnpunt voor zijn bedrijfsvoering: ruimtegebrek. “Ruimte hebben om te kunnen ondernemen is mijn grootste uitdaging. We zitten hier op slechts 12 km van Antwerpen-Centraal. De druk vanuit de stad neemt almaar toe. We bewerken zo’n 120 ha verspreid over gehuurde percelen in acht buurgemeenten, waar we het voeder voor onze koeien op telen. Elk jaar wordt er wel ergens een stuk verkaveld, ontwikkeld of tot natuur omgevormd. We zoeken constant naar nieuwe gronden. Door omstandigheden bouwden we onze akkerbouwactiviteiten af. We willen niet uitbreiden, maar hebben wel de ambitie om ons huidige aantal koeien te behouden, omdat heel ons bedrijf daarop steunt. Al onze koeien worden hier geboren. We leveren 2 miljoen liter melk per jaar aan zuivelcoöperatie Arla.”

In 2010 bouwden Bart en Ilse een nieuwe melkveestal met drie melkrobots. Ze installeerden ook een melkautomaat om burgers verse melk te bieden. “De laatste tijd is onze productiekost sterk gestegen door de hoge voeder- en energieprijzen”, zei Bart. De Wever reageerde verwonderd toen hij vernam dat Bart ggo-vrije VLOG-melk levert aan Arla, omdat die door de retail wordt gevraagd. Ook bij de kalverboxen was hij verrast, “want die iglo’s had ik als stadsmens nog nooit gezien.” Met wat hulp slaagde de N-VA-voorzitter in zijn opdracht om een kalfje melk te laten drinken van de speenemmer.

Het PAS-verhaal is Barts grootste bezorgdheid. “In 2029 vervalt mijn vergunning. Wat dan? Gaan we dan 30% minder koeien moeten houden? Dan verlies ik 50 à 60% van ons inkomen …” In 2015 kreeg Bart een oranje PAS-brief. In de buurt ligt een habitatrichtlijngebied, waardoor zijn businessmodel gekraakt dreigt te worden. De Wever leerde nog bij dat in de provincie Antwerpen bijna 30% van het agrarisch gebied niet-agrarisch gebruikt wordt, een koe bijna negen minuten aan de melkrobot staat als ze gemolken wordt en -10 tot +5°C de ideale temperatuur voor een koe is. De huidige onzekerheid weegt zwaar op Bart en Ilse én hun opvolging. Zoon Jens (25) neemt naast zijn job buitenshuis veel tractorwerk op zich, maar gaat niet boeren. Dochters Fran (21) en Fien (14) zoeken wellicht andere horizonten op waar “wat meer waardering en zekerheid” is.

Moeilijke opdracht

De Wever drinkt geen melk meer sinds hij volwassen is. Maar toen hij lekkere verse melk uit de automaat proefde, vroeg hij zich af waarom hij dat niet meer doet. De N-VA-voorzitter gaf toch wat hoop mee aan Bart en Ilse. “Ik begrijp je bedrijfsvoering en de volumes die je moet maken. Als je businessmodel wordt afgepakt, is dat broodroof. Dit soort bedrijven bouw je niet voor drie weken, maar voor tientallen jaren.” Voorzitter De Becker riep haar N-VA-collega op om samen te zoeken naar oplossingen. “We zoeken geen conflicten, maar er moet wel iets gebeuren”, reageerde De Wever. “Het is voor mij heel tastbaar geworden waarover dit probleem gaat. Mensen willen weten of en in welke omstandigheden ze hun bedrijf verder kunnen uitbaten. Dat is een heel moeilijke opdracht, die we de komende maanden tot een goed einde moeten brengen binnen de Vlaamse regering. Als je zo’n bedrijf bezoekt, weet je ineens wat de inzet is van dat soort beslissingen.”