Avondworkshop Water-Land-Schap Cowala

12 mei 2022

Door de gelijktijdige toename van zowel droogte als wateroverlast is er dringend nood aan nieuwe, doordachte ingrepen die onze toekomst op het vlak van water veiligstellen. Met het Water-Land-Schapsproject Cowala zet men hierop in op het grondgebied van de gemeenten Zemst, Boortmeerbeek en Mechelen.

Het provincie-overschrijdende project streeft naar een hogere waterbeschikbaarheid voor bodem, mens en natuur, een klimaatrobuuste land- en tuinbouwsector en een kwaliteitsvol landschap.

Hiervoor zouden allerhande investeringen en ingrepen gedaan worden in de drie gemeenten, rond onder meer slimmere stuwingen, buffering, drainages, alternatieve waterbronnen, infiltratie, maar ook ingrepen op niveau van het landschap om de sponswerking te verhogen (bijvoorbeeld de aanleg van wetlands en hermeandering).

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om deel te nemen aan een avondworkshop op dinsdag 24 mei om 19 uur in Hombeek. Samen worden mogelijke projectideeën opgelijst om de waterbeschikbaarheid voor bodem, mens en natuur te verhogen.

Inschrijven kan voor 19 mei op myrtle.verhaeven@rlrl.be.