Menu

Aviaire influenza: waakzaamheid geboden!

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Zowel internationale als Europese instanties sturen een waarschuwing voor het opduiken van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) in Europa en Noord-Amerika.

Bron: FAVV, EU

Zowel internationale als Europese instanties sturen een waarschuwing uit voor het opduiken van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) in Europa en Noord-Amerika. Rusland en Kazakstan hebben sinds juli verschillende uitbraken van het virus gemeld, zowel bij wilde vogels als bij pluimveehouderijen. Het aantal haarden neemt exponentieel toe sinds september.

Grote groepen wilde vogels - meer dan in voorbijgaande jaren - rusten in deze regio, bekend om de vele meren, op weg naar hun overwinteringsplaatsen. Deze trekvogels zijn gestart met het doorreizen naar West- en Noord-Europa. De kans op besmettingen bij wilde vogels en pluimvee in Europa in de komende maanden is reëel, vooral in waterrijke gebieden en kusten van Polen, Duitsland en Nederland.

Sinds mei 2020 zijn nog enkele secundaire haarden van HPAI type H5N8 gemeld in Hongarije (6 haarden) en Bulgarije (1 haard), maar dit is in de nasleep van de golf die vooral Hongarije trof in 2019 en 2020. Het nieuwe subtype H5N8 dat nu in West-Rusland en Kazakstan circuleert zou een nieuwe introductie vanuit wilde vogels zijn, maar dit moet verder onderzocht worden.

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders en actoren in de keten om de bioveiligheidsmaatregelen strikt toe te passen en voldoende aandacht te besteden aan het voorkomen van insleep van vogelgriep op het bedrijf door (contacten met) wilde vogels.

Melding van een verhoogde of onverwachte sterfte of gebeurtenis blijft verplicht, evenals staalname. Een snelle detectie en een consequent ingrijpen zijn immers prioritair voor een doeltreffende bestrijding . Sciensano, als nationaal referentielaboratorium heeft deze waarschuwing ook doorgestuurd naar de gewesten, met de vraag van de monitoring bij wilde vogels op te voeren.

Meer informatie over bestaade maatregelen en meldingsplicht zijn beschikbaar op de website van het FAVV.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: