Erik en Lode

AVBS onderbouwt belang van bloemen, bomen en planten

Leentje

Naar aanleiding van het jaarlijkse ledencongres presenteerde AVBS, sierteelt- en groenfederatie, donderdagavond een bevattelijke brochure met feiten en cijfers over de Vlaamse sierteelt en groenvoorziening.

Die brochure draagt de titel ‘Van pluk tot geluk’, omdat bloemen en planten sterk bijdragen aan het welzijn van mensen, in het bijzonder in stedelijke omgevingen, maar ook in elke omgeving: huiskamer, ziekenhuiskamer, werkplaats,….

Voorzitter Erik Boterdaele van AVBS onderstreepte dat tegen 2050 70% van de wereldbevolking in een stad zal leven. “Dat betekent dat onze omgeving steeds meer overheerst zal worden door beton en minder door velden en bossen. Meer inzetten op functioneel en doordacht groen wordt dus een must. En daarvoor hebben we professionele plantenkenners nodig: ontwerpers, telers, aanleggers en verzorgers.” Hij werd daarin bijgetreden door Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens, die stelde dat voedselproductie noodzakelijk is, want mensen moeten 3x per dag eten. Hij voegde daar aan toe dat hetzelfde ook geldt voor bloemen, planten en bomen. “Je kan ze over het algemeen niet eten, maar eigenlijk passen ze even goed onder de noemer levensmiddelen. Ze zijn nodig voor het mentaal welzijn van mensen, en ook voor hun fysieke gezondheid en die van onze planeet.”

De genoemde feiten en cijfers worden verder onderbouwd in de brochure ‘Van pluk tot geluk’. Je kan ze downloaden op www.avbs.be/publicaties/van-pluk-tot-geluk . Een beeld van de cover van onze nieuwe brochure vindt je via deze link.