Asbestattest voortaan verplicht bij overdracht van gebouwen

21 november 2022
Vanaf 23 november 2022 is het verplicht om bij overdracht van een woning of een gebouw een asbestattest voor te leggen.