Menu

Asbest verwijderen, wat zijn de voorwaarden?

Terug naar Actualiteit
Asbest is nog op heel veel bedrijven aanwezig. Met het actieplan Asbestafbouw wil de Vlaamse regering een gefaseerde verwijdering van asbesttoepassingen invoeren. Dit zorgt ervoor dat er op dit moment heel wat projecten worden opgestart om de verwijdering van asbest te stimuleren en te ondersteunen. Een verplichting voor de verwijdering van het asbest is er nog niet. We staan stil bij de mogelijkheden om zelf asbest te verwijderen en bij de te nemen voorzorgsmaatregelen.

Katrien Boussery, SBB

Asbest werd gebruikt voor heel wat toepassingen. Denk behalve aan golfplaten op oudere gebouwen, ook aan onder meer vensterbanken, mastiek tussen betonpanelen, schoorstenen, voederbakken, hokafscheidingen, thermische isolatie en asbestkoorden in verwarmingsinstallaties.

Zelf asbest verwijderen

Als particulier of zelfstandige kan je zelf bepaalde asbesttoepassingen verwijderen en afvoeren. Hierbij moet vooral gedacht worden aan hechtgebonden toepassingen zoals asbestcement of toepassingen waar het asbest gefixeerd is, zodat er geen vezels kunnen loskomen bij het verwijderen. Losgebonden toepassingen, zoals isolatie rond leidingen of materiaal waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen bij de verwijdering ervan, moeten met speciale technieken verwijderd worden door erkende asbestverwijderende bedrijven.

Een voorbeeld. Op een landbouwbedrijf wordt een oude varkensstal uit 1975 gesloopt waarop asbestgolfplaten liggen en waar nog hokafscheidingen en voederbakken in asbestcement aanwezig zijn. De landbouwer mag dan zelf de platen, de hokafscheidingen en de voederbakken verwijderen en afvoeren.

Landbouwer met personeel

Let wel op. Als particulier of zelfstandige mag je het verwijderen van het hechtgebonden asbest zelf uitvoeren zonder bijkomende opleiding te volgen. Indien je met personeel werkt, dat je wil inschakelen voor het verwijderen van het asbest, dan moeten die medewerkers de nodige opleidingen hebben gevolgd. Dit omvat een opleiding ‘asbestverwijdering met de techniek van de eenvoudige handelingen’ van minimaal 8 uur. Hiervoor wordt een attest uitgereikt dat maximaal 1 jaar geldig is. Bovendien moet er vooraleer gestart wordt met de werken een melding gebeuren aan de arbeidsinspectie.

Preventieve maatregelen bij de verwijdering

Het gevaar van asbest situeert zich in de uiterst kleine vezels die de longen of het lichaam kunnen binnendringen en daardoor diverse aandoeningen kunnen veroorzaken. De preventieve maatregelen (zie kader) die voorgesteld worden, moeten het vrijkomen van de vezels verhinderen en je beschermen zodat vezels niet in het lichaam kunnen terechtkomen.

Wat is verboden?

Alles wat stof veroorzaakt, ook al is het minimaal, maakt asbestvezels los. Daarom is het gebruik van mechanische werktuigen met grote draaisnelheid zoals boor- en schuurmachines, zaag- en slijpschijven ... en ook hogedrukreinigers wettelijk verboden. Het is dan ook bij wet verboden om asbestgolfplaten of andere asbesttoepassingen te ontmossen of te reinigen met hogedrukreinigers of roterende borstels.

Waar kan je terecht met je asbestafval?

Als particulier en landbouwer mag je het asbest dat je zelf verwijderde afvoeren naar een containerpark. In de meeste containerparken kun je slechts met een beperkte hoeveelheid asbestcement terecht. Er zijn wel gemeenten en intercommunales die initiatieven op touw hebben gezet voor hun inwoners om het asbestafval in te zamelen en af te voeren. Sommige gemeentes of intercommunales leveren zelfs specifieke steun voor landbouwbedrijven. Het is dus altijd interessant om na te gaan bij je gemeente welke mogelijkheden er zijn voor de afvoer van het asbest, de hoeveelheid die je als landbouwer daar kwijt kan en de kostprijs ervan.

Indien de gemeente geen voldoende oplossing biedt voor de afvoer van het asbestafval, dan is de afvoer naar een betalende inzamelsite of het laten ophalen door een geregistreerde inzamelaar de meest logische weg. Als landbouwer en dus producent van de afvalstoffen mag je het asbestafval zelf naar een geregistreerde inzamelaar brengen. Als je het zelf wegbrengt, hoeft dit niet geregistreerd te worden. Maar uiteraard moet je wel de nodige maatregelen te nemen, zodat er geen asbestvezels vrijkomen bij het transport. Let wel op dat je de nodige afgiftebewijzen krijgt van de geregistreerde inzamelaar, aangezien er geen identificatieformulier of vervoersbewijs werd opgemaakt bij eigen vervoer.

Je kan natuurlijk ook het asbestafval laten afvoeren door derden. Vraag in dat geval steeds een kopie van het ondertekende identificatieformulier voor afvalstoffen. Het is jouw bewijs dat je het asbestafval op wettelijke wijze hebt laten afvoeren. Dit bewijs moet je minstens 5 jaar bewaren.

Deel deze pagina: 

Meer informatie