Menu

Arenstripper aan het werk in Tongeren

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
In de zomer werd voor het eerst graan in Vlaanderen gedorst met een arenstripper. In Nederland is deze manier van oogsten al wat gangbaarder.

Heidi Pinxten, regioconsulent Boerenbond

Afgelopen zomer werd in de omgeving van Widooie (Tongeren) 17 ha graan gedorst met een maaidorser uitgerust met een arenstripper. Die was voor één dag vanuit Maastricht naar Tongeren afgereisd. Het was de eerste keer dat dergelijke machine in Vlaanderen graan kwam dorsen. Zoals de naam al aangeeft, worden met deze dorsmachine enkel de aren gestript en blijft het stro op het veld staan. De betrokken landbouwers hadden hiervoor een beheerovereenkomst afgesloten met de VLM in functie van de wilde hamster waarvan de laatste individuen van Vlaanderen in Widooie voorkomen.

Via de beheerovereenkomst kregen de landbouwers een vergoeding van 360 euro per hectare voor het verlies aan stro (en het beetje tarwe). De kosten van de arenstripper zelf werden betaald door het Agentschap van Natuur en Bos via het soortenbeschermingsprogramma van de wilde hamster. Het stro moest blijven staan tot 26 augustus, waarna de betrokken landbouwer zelf kon beslissen of hij het nog liet maaien en persen of direct onderwerkte. Verder proefveldonderzoek zal moeten uitwijzen welke werkwijze het interessantst is.

Ingeburgerd

In de omgeving van Maastricht is de arenstripper ook vrij nieuw, maar al wel wat ingeburgerd. Het aantal percelen dat daar met een arenstripper wordt geoogst, stijgt elk jaar. Dit jaar ging het om zo’n 150 ha. Bij een arenstripper wordt de maaibalk van een gangbare maaidorser vervangen door een die enkel de aren leeg plukt. Doordat dan enkel de korrels door de machine gaan, ligt de capaciteit ook iets hoger en is de maaibalk doorgaans iets breder. Het verlies van de arenstripper wordt geschat tussen de 1 en 5%. Indien het stro nog langer kan blijven staan, kan dit ook voordelen bieden als een bodemverbeteraar en voor de biodiversiteit. Mogelijk kan deze maatregel in het volgende GLB ook in aanmerking komen als EAG-maatregel of vanggewas.

Consulenten

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: 
Sector: