Menu

Applicatie SNapp al goed ingeburgerd

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Begin dit jaar lanceerde de Vlaamse Landmaatschappij de online toepassing SNapp. De tool werd intussen al door 3760 andbouwers gebruikt om een nieuwe fosfaatklasse aan te vragen voor 15.600 percelen. SNapp had amper te kampen met kinderziektes. De VLM is dan ook tevreden dat nagenoeg 100% van alle aanvragen in 2018 via SNapp is ingediend.

SNapp staat voor 'StaalName-applicatie' en is een track-and-tracetoepassing op het Mestbankloket. De landbouwer vraagt een bemonstering aan en duidt daarbij aan op welke percelen hij een fosfaatanalyse wil laten uitvoeren om de fosfaatklasse te bepalen. Hij kiest ook een erkend laboratorium. De gegevens worden automatisch doorgestuurd naar het gekozen lab. De analyseresultaten worden nadien door het lab opgeladen in SNapp.

Momenteel kan je via SNapp enkel een fosfaatklasse aanvragen. De grote pluspunten van SNapp zijn de gebruiksvriendelijkheid en de automatische afhandeling van de aanvragen. De landbouwer kan op elk moment zijn aanvragen voor bodembemonsteringen indienen en opvolgen. De gegevens worden automatisch uitgewisseld met het laboratorium van zijn keuze en op basis van de analysegegevens, wordt de fosfaatklasse bepaald.

Welke fosfaatanalyses zijn verwerkt?

De Mestbank heeft de aanvragen van een nieuwe fosfaatklasse via SNapp verwerkt en de juiste klasse toegewezen. Alle fosfaatanalyses waarvan de Mestbank uiterlijk op 15 juni van de erkende labo’s een resultaat heeft ontvangen, zijn verwerkt. In totaal zijn de resultaten van 3760 landbouwers verwerkt. Dat komt overeen met 15.600 percelen. Landbouwers die recht hebben op een tegemoetkoming hebben die inmiddels ontvangen. In totaal werd al 121.600 euro uitbetaald in 2018.

De landbouwers werden per mail op de hoogte gebracht dat de verwerkte gegevens beschikbaar zijn op het Mestbankloket. Landbouwers die geen e-mailadres hebben, ontvingen een brief.

Waar vinden landbouwers de toegekende fosfaatklasse?

Je vindt die op het Mestbankloket, onder de rubriek SNapp. Dit zijn de stappen die je moet zetten:

  • Kies voor het tabblad ‘overzicht resultaten’.
  • Klik op de knop ‘Zoek’. Dan krijgt u een overzicht van alle aangevraagde bemonsteringen.
  • In het overzicht kunt u per bemonstering een detailscherm van de resultaten openen door in de kolom ‘Resultaat’ op ‘ja’ te klikken.
  • In het overzichtsscherm vindt u de knop ‘Print rapport’. Hiermee kunt u een rapport (PDF) openen. De informatieknop bevat de toelichting bij het rapport.
  • De bezwaarprocedure staat beschreven in het rapport.

Met welke twee aandachtspunten moet je rekening houden?

Allereerst is het belangrijk dat de aangevraagde bemonstering via SNapp gebeurt, overeenkomstig de intekening in de verzamelaanvraag van het jaar van de aanvraag. Als dat niet gebeurt, kan de Mestbank de bemonstering niet altijd koppelen aan een aangegeven perceel. Daarnaast moeten de landbouwers ook hun rekeningnummer invullen, als ze denken recht te hebben op een tegemoetkoming. Ze kunnen dat rekeningnummer opslaan in SNapp voor een volgende bestelling. Het rekeningnummer wordt alleen gebruikt voor de tegemoetkoming van de fosfaatanalyses.

Zijn die twee zaken niet in orde? Via de bezwaarprocedure, kan de landbouwer alsnog vragen om de bemonstering te koppelen aan een aangegeven perceel van de verzamelaanvraag 2018 en een rekeningnummer doorgeven als dat ontbreekt.

Wat met bodemstalen die op papier zijn ingediend bij de Mestbank?

De fosfaatklassewijzigingen en de eventuele financiƫle tegemoetkomingen voor fosfaatanalyses die ingediend zijn via de papieren aanvraagformulieren, verwerkt de Mestbank pas op het einde van het jaar.

De Mestbank wil er nog eens de aandacht op vestigen dat vanaf 2019 bemonsteringen voor fosfaatklassenbepaling alleen nog via SNapp kunnen aangevraagd worden. Papieren aanvragen worden niet meer aanvaard.

Deel deze pagina: