Menu

AMCRA roadshows voor varkenshouders: “Naar minder antibiotica in de varkenshouderij”.

Terug naar Actualiteit
Sector: 
De antibioticaproblematiek is en blijft actueel. Om veehouders en hun dierenartsen te begeleiden en te motiveren om in te zetten op preventie, organiseren AMCRA, het FAVV, het FAGG en het Departement Landbouw en Visserij twee roadshows.

De reductie van het antibioticagebruik en van de resistentie vraagt grote inspanningen van veehouders en dierenartsen. Het vergt een aangepast management en een andere manier van werken in alle facetten van de bedrijfsvoering. Meer inzetten op preventie en ‘enkel behandelen als het moet’ is de boodschap. Afgelopen jaren werden reeds verschillende tools ter beschikking gesteld van de sector om deze doelstelling te helpen realiseren.

Om veehouders en hun dierenartsen te begeleiden in het gebruik van deze tools en in te zetten op preventie organiseren AMCRA, het FAVV, het FAGG en het Departement Landbouw en Visserij deze roadshows:

  • Dinsdag 17/03/2020, 17u45 tot 22u: Proefbedrijf pluimveehouderij, Poiel 77, GEEL
  • Donderdag 19/03/2020, 17u45 tot 22u: Sint-Amandshof, Sint-Amandsstraat 11, PITTEM

Meer informatie kan je hier vinden.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: