Alternatieve waterbronnen inzetten in tijden van droogte

9 september 2022
Op een beperkt aantal RWZI’s kan weer gezuiverd afvalwater worden afgehaald. Er zijn wel enkele voorwaarden.