Weltjens

“Als boeren mogen we trots zijn op wat we doen”

9 september 2022

Zowel Patrick Weltjens als Caroline Vandijck zijn van boerenafkomst. Het melkvee is altijd al een passie geweest van Caroline en ze voelt zich dus prima in haar sas tussen de koeien. Babbelen over die passie doet ze maar al te graag en daar krijgt ze geregeld de kans voor. Want echtgenoot Patrick zet zich in om de verbredingsactiviteiten van het bedrijf verder te ontwikkelen. Daarvoor stampte hij FarmFun uit de grond, dat intussen al op zeven locaties in alle Vlaamse provincies leuke teambuildings op melkveebedrijven aanbiedt. Drie van die locaties zetten hun deuren open tijdens Dag van de Landbouw. Naast het Akkermanshof van Patrick en Caroline doen ook het Koeweidehof van Bart en Marijke in Merchtem en het melkveebedrijf van Rob en Ingrid in Geel mee.

Het was Patricks broer die in eerste instantie het ouderlijk bedrijf had overgenomen, maar toen Patrick en zijn echtgenote Caroline – zelf ook een boerendochter – de kans kregen om de boerderij voort te zetten, gingen ze er 200% voor. “We voegden het ouderlijk bedrijf van Caroline samen met het bedrijf hier in Limburg, maakten de stal wat langer en kochten extra quotum aan”, vertelt Patrick. “Maar in 2012 hadden we een moeilijk jaar in de stal. In die situatie zagen we het niet zitten om te groeien in de koeien.” Caroline vult aan: “In 2005 waren we al met een vakantiewoning begonnen. Daarmee mikken we op gezinnen met kinderen. Daar merkten we al dat de kloof tussen boer en burger heel groot is. De landbouwsector heeft geen perfect imago, op marketingvlak lopen we echt achter. De vakantiewoning uitbreiden was geen optie, omdat we onze gasten telkens onze onverdeelde aandacht willen geven. Uiteindelijk zijn we in 2014 begonnen met een nieuwe activiteit: kinderfeestjes.”

Activiteit op weekdagen

Die verjaardagsfeestjes liepen als een trein en toen ze de vraag kregen om ook een activiteit voor een vrijgezellenfeest te organiseren, zeiden Caroline en Patrick volmondig ja. “Dat liep allemaal vlot, maar we zaten met drukke weekends en lege weekdagen”, geeft Patrick aan. “We gingen dus op zoek naar een manier om personeelsleden van bedrijven op ons melkveebedrijf te ontvangen, omdat we ervan uitgingen dat die wel liever tijdens de week zouden langskomen. De spellen die we hadden gemaakt voor de vrijgezellen, vonden we net niet bijzonder genoeg voor bedrijven. Daarom hebben we contact gezocht met iemand die ervaring had in teambuilding en die ons hierbij kon helpen. De kostprijs was hoog, maar we waren bereid om die te betalen. Samen ontwikkelden we een activiteitenpakket met teambuildingsactiviteiten in het thema van de boerderij. Toen alles af was, speelden we het zelf eens en we waren laaiend enthousiast.” Ook Caroline zag de toekomst voor de boerderijteambuilding rooskleurig in. “Ik dacht: dit is een klepper van formaat, het wordt een topper! Maar het kwam niet van de grond. Ons programma was leuk, maar we slaagden er niet in het te verkopen. Ik babbel graag en sprak met een klant van een van de kinderfeestjes over onze investering. Zij stuurde ons naar Antwerpen, naar een organisatie die marketingopleidingen en seminaries geeft. We zagen daar meteen iets in, maar wederom was de prijs hoog. Toch hebben we doorgezet en is Patrick die opleiding gaan volgen.”

Weltjens

FarmFun bestaat intussen op zeven locaties verspreid over Vlaanderen.

Professioneel communicatiemateriaal

“Op dat moment waren we drie jaar bezig en zaten we al aan onze derde website. Dankzij die opleiding hebben we een nieuw brandingplan uitgewerkt. In dat traject hebben we veel tijd en energie gestoken. We hebben onze website en huisstijl een make-over gegeven en geïnvesteerd in professioneler communicatiemateriaal. Ook naar prijszetting en facturatie werden we professioneler. En uiteindelijk begon het te lopen. Zo goed zelfs dat we ook vragen kregen van bedrijven verder weg. Daarom besloten we dat FarmFun, zoals het heet, ook op andere locaties beschikbaar zou moeten zijn. Ook daarvoor hebben we lang moeten zoeken naar een goed werkend systeem, maar intussen zijn er zeven FarmFun-locaties en daar zijn we heel blij mee.”

De deuren open

En nu zetten Patrick en Caroline hun deuren niet enkel open voor FarmFun-klanten, maar dus ook voor bezoekers van Dag van de Landbouw. “We willen aan zo veel mogelijk burgers tonen wat we doen. Ik vind het super wat Boerenbond nu al doet om onze sector in een positief daglicht te zetten. Maar er moet meer gebeuren en ik vind dat de taak daarvoor ook bij ons ligt, als boeren. We mogen best trots zijn op wat we doen en moeten dat ook naar buiten brengen. Daarom vertellen we ons verhaal graag aan zo veel mogelijk mensen tijdens Dag van de Landbouw. We zullen werken met QR-codes en filmpjes en natuurlijk wordt er kinderanimatie (met onder meer een stroberg en een gocartparcours) voorzien. Enkele teams zullen hier ook deelnemen aan een FarmFun-teambuilding, zodat we echt kunnen tonen hoe zoiets verloopt. Die teams betalen daarvoor een kleine bijdrage, die naar het goede doel gaat: steun aan een Kempense boer in Oekraïne.”

Meer weten over dit bedrijf en over Dag van de Landbouw? Ga naar www.dagvandelandbouw.be