Menu

Terug naar Actualiteit >Als blikken konden doden

Alle regio's

Recycling Netwerk Benelux en economiestudent Robin van der Bles van Wageningen University hebben hun krachten gebundeld voor een studie naar de effecten van zwerfafval op de veehouderij in Vlaanderen en Nederland.

Regelmatig berichten de media over de overlast die boeren en hun vee ervaren door zwerfafval. Over de impact van zwerfafval op de gezondheid van vee en de daarmee samenhangende economische gevolgen is echter nog weinig bekend. Met dit onderzoek verwachten de onderzoekers een duidelijk zicht te krijgen op de omvang van de zwerfafvalschade voor de veehouderijen in Vlaanderen en Nederland.

Ben je zelf een veehouder? Dan kan je de onderzoekers helpen door deze enquête in te vullen. Dat duurt minder dan 10 minuten.

Je vindt de enquête via deze link. Ze blijft online tot en met woensdag 6 december.