Algemeen captatieverbod in de kustprovincie

18 juli 2022

Na het Droogteoverleg van maandagmorgen, waarbij alle gegevens van waterstanden en voorraden door de verschillende stakeholders werden op een rij gezet, besliste gouverneur Decaluwé om een totaal captatieverbod in te stellen op alle onbevaarbare waterlopen in West Vlaanderen.
Over heel Vlaanderen is nu een gelijkaardig captatieverbod van kracht.
Dit betekent dat er alleen uitzonderingen bestaan op onttrekking van water:

  • In functie van hulpverlening (bijvoorbeeld brand);
  • Voor weidepompen die het drinken van dieren mogelijk maakt;
  • Voor het vullen van spuittoestellen voor de aanmaak van gewasbeschermingsmiddelen.

Er kan dus alleen op gewas worden beregend uit watervoorraden die los staan van waterlopen. Er is géén beregeningsverbod.

Over watercaptatie vind je hier meer info.

Het capteren op bevaarbare waterlopen (kanalen, rivieren ) met uitzondering van de IJzer blijft mogelijks mits vergunning of melding bij de Vlaamse Waterweg.

Let wel: op diverse locaties zijn er capatatieverboden n.a.v. blauwalgen. Deze situatie wijzigt voortdurend. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar de website van de Vlaamse Waterweg. Momenteel is dat zo op het kanaal Leie-Roeselare (Roeselare en Izegem) en op het kanaal Gent-Oostende (ter hoogte van Fort Lapin).

Ook op de bevaarbare wateren dalen de debieten sneller dan anders. De bevloeiing van bepaalde polders wordt op heden behouden. Maar geven wel aanleiding tot een captatieverbod in deze polders. Controleer altijd het zoutgehalte uit waterlopen bij het drenken van dieren. Dit kan opgevraagd worden bij de polderbesturen.

Wie bij het voorzien van water voor dieren problemen ondervindt door te lage waterdruk kan terecht op de permanentielijn van de drinkwatermaatschappij. Voor de watergroep is dit het klantennummer 02 238 96 99. Bij Farys is dit 078 35 35 88.

Voor alle noodgevallen inzake beschikbaarheid van water (géén irrigatie) kan je contact opnemen met het lokaal gemeentebestuur voor het verkrijgen van water via de brandweer.

Over droogte en duurzaam waterbeheer lees je hier veel meer.

Bron: Boerenbond.