Akkoord verlenging melding opkomstproblemen laat geplante aardappelen

Het plantseizoen werd dit jaar wel enorm vertraagd door de extreme weersomstandigheden.  Bovendien werden - meer dan andere jaren - aardappeltelers geconfronteerd met pootgoed van mindere kwaliteit. Elk van deze twee, redenen en soms zelfs de combinatie van beide, heeft op heel wat velden voor opkomstproblemen gezorgd. We raden aan om de velden goed op te volgen en alle opkomstproblemen onmiddellijk te bespreken met de aanbieder van pootgoed én de afnemer van de aardappelen. 

 

De gedragscode contractuele relaties voorziet dat opkomstproblemen voor aardappelen geplant na 5 mei kunnen gemeld worden tot 30 juni. Omwille van de extreem late plantdatum op sommige percelen bereikten we in het branche overleg van Belpotato.be een akkoord om de melding van opkomstproblemen voor aardappelen geplant na 5 juni de melding van opkomstproblemen toe te laten tot 31 juli. 

De verschillende partijen in het branche-overleg vragen hun leden om zich constructief op te stellen om de individuele opkomstmoeilijkheden binnen elke contractuele relatie te bespreken en goede oplossingen voor beide partijen te vinden. 

 

Op vraag van het bestuursorgaan van Belpotato.be zal haar werkgroep pootgoed samenkomen om zowel knelpunten op korte termijn aan te pakken als oplossingen te zoeken voor de uitdagingen op de lange termijn over en voor de beschikbaarheid van Belgisch pootgoed.