Agrowaterloket in Limburg

9 september 2021
Om maximaal in te zetten op watergerelateerde thema’s lanceerde Limburgs gedeputeerde van Landbouw Inge Moors begin juli het nieuwe Agrowaterloket.

Om maximaal in te zetten op watergerelateerde thema’s lanceerde Limburgs gedeputeerde van Landbouw Inge Moors begin juli het nieuwe Agrowaterloket. “Het uitwerken van innovatie-ideeën en zorgen voor kennisopbouw is één. Maar die expertise moet ook worden omgezet naar schaalbare voordelen. Met het Limburgs Agrowaterloket willen we die brug helpen maken”, aldus gedeputeerde Inge Moors.

Loket

Het loket moet gezien worden als één centraal punt waar landbouwers alle informatie kunnen vinden. Het loket krijgt de vorm van een portaalsite www.agrowaterloketlimburg.be die voor iedereen toegankelijk is. Zo zullen ook gemeenten of andere actoren en zelfs het brede publiek hier vragen kunnen voorleggen over waterbeheer op en rond land- en tuinbouwbedrijven. Het loket heeft als doel om de drempel tot informatie verder te verlagen en de hindernissen in kaart te brengen. De dienst Landbouw en Platteland van de provincie Limburg werkt hiervoor samen met Boerenbond. Landbouwers zitten vaak met heel wat vragen omtrent de haalbaarheid naar zowel technische, vergunningsmatige als economische aspecten. Via de loketfunctie kunnen vragen rechtstreeks gecapteerd worden. Het vormt de basis van de website die hiermee verder kan worden uitgewerkt. “Met het loket houden we als het ware de vinger aan de pols en kunnen we samen met én voor de agrarische sector nog beter werken aan duurzaam waterbeheer”, zegt gedeputeerde Inge Moors.

Sensibiliseren en inspireren

Dé missie van het waterloket is vooral de agrarische sector te sensibiliseren en te inspireren voor een duurzaam waterbeheer. Hoe algemeen het watertekort en de -overlast misschien wel zijn, toch ligt de oplossing vooral in maatwerk. Er zijn heel wat paramaters waar de beschikbaarheid van afhangt. Door die grote diversiteit is de betrokkenheid van lokale spelers zeer belangrijk. Inzetten op meer waterinfiltratie, bewuster en beter beregenen, ideeën uitwerken rond wateropslag en -afvoer, teeltkeuze in functie van bodem, microklimaat en waterbeschikbaarheid. Elke land- of tuinbouwer heeft een unieke rol en kan mee ervoor zorgen dat de waterbalans terug kan worden hersteld.

Wateraudits

In het samenwerkingsproject is ook voorzien dat er op 20 bedrijven een gratis waterscan wordt uitgevoerd. Bij de scan worden alle waterbronnen kritisch bekeken en worden de huidige waterstromen en de waterbehoefte in kaart gebracht. Zeker voor de land- en tuinbouwsector is een goede waterhuishouding belangrijk omdat zowel een tekort als een overschot aan water het bedrijfsrendement sterk beïnvloedt. In zulke audits wordt er zowel aandacht besteed aan de grondwaterwinning als de drinkwaterfactuur. Daarnaast wordt er gekeken of samenwerkingen met anderen, bijvoorbeeld industrie, werven, waterzuiveringstations … mogelijk zijn om restwater te hergebruiken. Deze analyse wordt uitgevoerd door Boerenbond. Landbouwbedrijven die geïnteresseerd zijn voor deze gratis screening, kunnen zich via www.agrowaterloketlimburg.be kandidaat stellen. Het project zal uiteindelijk de twintig meest interessante en diverse cases weerhouden. Onder andere via infovergaderingen, bedrijfsbezoeken of demomomenten zullen goede praktijken rond bijvoorbeeld ontharding, irrigatie, beregeningstechnieken en opslag onder de aandacht worden gebracht.