Menu

Terug naar Actualiteit >Agrobeheercentrum Eco² viert vijfde verjaardag

Alle regio's
Alle sectoren

Het agrobeheercentrum Eco² bestaat dit jaar vijf jaar. In die vijf jaar is de organisatie sterk gegroeid, niet alleen wat de werking op het terrein betreft, maar ook in maatschappelijk belang. De vraag naar ondersteuning van land- en tuinbouwers die op een economisch verantwoorde manier willen inspelen op de maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot biodiversiteit, landschap, bodem en water is dan ook alleen maar toegenomen.

Met allerlei initiatieven en projecten heeft de vzw bewezen dat ze de schakel kan zijn om lokaal dingen in beweging te zetten. Vanuit de landbouwsector wordt zo de samenwerking aangegaan met diverse partners rond vaak niet zo evidente thema’s. Om haar houten jubileum te vieren, organiseert de vzw een ronde van de provincies, waarbij ze enkele van haar initiatieven in de kijker zet.

Hoe het van start ging

Op 24 september 2012 kwamen vertegenwoordigers van agrobeheergroepen, de landbouworganisaties Boerenbond, ABS, agro|bedrijfshulp en de Vlaamse administraties VLM, ANB en ADLO overeen om een structuur op te richten die de begeleiding van landbouwers met betrekking tot natuur- en landschapsbeheer binnen een economische bedrijfsvoering moest bestendigen. Vier jaar ervaringsgericht onderzoeken en ondernemen binnen de projecten ECO² en ECO²bis hadden immers aangetoond dat hiervoor vanuit de sector (en daarbuiten) een sterke vraag was. Zij besloten daarvoor de vzw agrobeheercentrum (ABC) Eco² op te richten. Vincent Fagard, fruitteler uit Rutten (bij Tongeren) en actief in de agrobeheergroep Haspengouw, werd verkozen tot voorzitter.

Vijf jaar later kan ABC Eco² terugblikken op enkele mooie resultaten.

  • De vzw begeleidt intussen meer dan dertig agrobeheergroepen in heel Vlaanderen. Binnen deze groepen werken landbouwers gebiedsgericht samen rond een of meerdere thema's, zoals akker- en weidevogels, botanisch graslandbeheer, beheer van houtkanten en holle wegen, aanleg van poelen, bloemenranden, erosiestroken, waterconserveringsmaatregelen en slotenbeheer. Door samen te werken kunnen ze grotere projecten aangaan, efficiënter werken én een beter gebiedsgericht resultaat realiseren. Regiocoördinatoren in de vijf provincies ondersteunen de groepen op inhoudelijk, organisatorisch en administratief vlak en onderzoeken kansen voor uitbreiding of nieuwe initiatieven.
  • Nauw verbonden hiermee is ABC Eco² trekker of medetrekker in meer dan twintig innovatieve projecten om lokale kansen voor landbouwer en maatschappij te verruimen rond natuur, landschap, biomassa, bodem, water en klimaat. Ze werkt hiervoor samen met kennis- en onderzoeksinstellingen in binnen en buitenland en met diverse lokale actoren (jagers-, landschaps- en natuurorganisaties …) en instanties (gemeenten, provincies, Vlaamse administraties).
  • De vzw heeft ook al enkele belangrijke erkenningen op zak. Zo haalde ze naast de erkenning als centrum voor sensibilisering rond duurzame landbouw en als wetenschappelijke instelling, onlangs ook de erkenningen binnen als gewestelijke thematische natuur- en milieuvereniging en als adviesverlener rond biodiversiteit en agromilieumaatregelen in het kader van Kratos.

‘Koester de Koolstof’

Om zijn vijfjarige bestaan te vieren, gaat het agrobeheercentrum Eco² op tour. Het komende jaar houdt men halt in de vijf Vlaamse provincies en er de werking voor te stellen, gekoppeld aan een terreinbezoek of demomoment van een lopend project. De eerste halte is Limburg. Men zal er de werking van de afgelopen en komende jaren voorstellen en er vindt een demo plaats in het kader van Leaderproject ‘Koester de Koolstof.’

Het project ‘Koester de Koolstof’ ging met de restfractie uit beheerde houtkanten aan de slag als bodemverbeteraar. Versnipperde resten van het beheer van houtkanten worden ingewerkt in de toplaag van akkerlanden om het organischestofgehalte te verhogen en het bodemleven te verbeteren. We stellen dan ook graag onze voorlopige resultaten voor, gekoppeld aan een praktische demo over de toediening en inwerking op de akker.

Al wie wil kennismaken met de werking van het agrobeheercentrum in Limburg en met het project ‘Koester de Koolstof’ is welkom op woensdag 22 november in Gingelom om 14 uur, in Cultuurhuis Den Dries (Groenplaats 20, Klein-Vorsen). Inschrijven kan tot 17 november door te mailen naar brecht.lammens@agrobeheercentrum.be.