sds

Agrivoltaics in de moestuin van de site Abdij van Park in Leuven

30 juni 2022

Op woensdag 22 juni had op de unieke Leuvense erfgoedparel Abdij van Park het ledenevent van Leuven MindGate plaats. Tijdens dit evenement, dat werd bijgewoond door 250 leden, toonden enkele leden hun coolste en meest spraakmakende innovaties. Of hoe innovatie en geschiedenis op deze unieke erfgoedparel bijeen kwamen.

Boerenbond is al sinds de start lid van Leuven MindGate, een netwerkorganisatie van 330 bedrijven en organisaties. “Als organisatie gevestigd in Leuven is Leuven MindGate voor ons een belangrijke schakel in het uitbouwen van ons netwerk met de Leuvense bedrijven en onderzoekswereld.” Daarnaast biedt het een podium om de innovaties uit de land- en tuinbouw te demonstreren.

Landbouwteelt en productie hernieuwbare energie

Dat deden we dan ook op het ledenevent. We toonden hier onze samenwerking met de KU Leuven rond agrivoltaics, het slim gecombineerd gebruiken van landbouwgrond voor de teelt van landbouwproducten en de productie van hernieuwbare energie via zonnepanelen.

Consulenten van Boerenbond gaven er samen met onderzoekers van de KU Leuven toelichting bij een demo-opstelling agrivoltaics boven de historische moestuin.

We gaven uitleg over de opportuniteiten die agrivoltaics voor landbouwbedrijven zou kunnen bieden, maar vermeldden ook enkele drempels zoals vergunningen of de voorlopig beperkte mogelijkheden voor het vermarkten van zelf geproduceerde energie.

dd

Een geïnteresseerd publiek van mensen uit de politiek, het onderzoek en de bedrijfswereld stelde volop vragen over welke teelten in aanmerking kunnen komen voor agrivoltaics, hoe dergelijke opstellingen eruit zien en zeker ook over de mogelijke bescherming van de planten tegen vorst, hagel en warmte. Dit laatste werd op deze zonnige dag treffend geïllustreerd door het loof van de rode bieten onder de agrivoltaics opstelling, dat er ook ’s avonds nog fris bij stond!

Wil je meer weten over agrivoltaics? Bezoek dan onze pagina over het project HyPErFarm.

 

dfd